loading
Het nieuws wordt nu geupdate, dit kan even duren, er worden momenteel 14 websites gecontroleerd

Energieleveranciers vergelijken

Deze pagina wordt hard aan gewerkt!

Meer info:
SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Energie thuis [link] => https://www.rijksoverheid.nl/ [description] => Nieuwsberichten over het onderwerp Energie thuis op Rijksoverheid.nl [language] => nl-NL [copyright] => Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan [lastBuildDate] => Fri, 19 Jul 2024 16:04:19 GMT [ttl] => 5 [category] => Nieuwsberichten [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => CO2-uitstoot woningen en gebouwen daalt, maar inzet blijft nodig [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/10/co2-uitstoot-woningen-en-gebouwen-daalt-maar-inzet-blijft-nodig [description] => De CO2-uitstoot van woningen en gebouwen is tussen 1990 en 2023 met 38% gedaald van 30 naar 18,6 megaton. Bijna de helft van die daling vond plaats in de laatste 2 jaar. Hiermee komt de doelstelling in zicht om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving in 2030 met meer dan 55% te verlagen ten opzichte van 1990. Tussen 2021 en 2023 nam het aardgasverbruik in woningen met een kwart af. Dit komt door verduurzaming van woningen, maar ook voor een belangrijk deel door zuiniger gedrag. Het is daardoor onzeker of deze sterke daling in dezelfde mate doorzet. Inzet blijft nodig om de doelstelling te halen. [pubDate] => Mon, 10 Jun 2024 06:00:00 GMT [guid] => 7f2cfe32-8f84-482e-97f0-f955883af622 ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Sterke toename gebruik Nationaal Warmtefonds bij lage en middeninkomens voor verduurzaming van woningen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/26/sterkte-toename-gebruik-nationaal-warmtefonds-bij-lage-en-midden-inkomens-voor-verduurzaming-van-woningen [description] => Het aantal woningeigenaren met lage inkomens die hun woning energiezuinig maken met behulp van Nationaal Warmtefonds is aanzienlijk gestegen. Dat blijkt uit de monitor van CBS en TNO over de eerste helft van 2023. Deze resultaten laten zien dat de verduurzaming van woningen in Nederland steeds verder doorzet. [pubDate] => Mon, 26 Feb 2024 12:34:00 GMT [guid] => 6d7fddff-60cd-437f-a5f9-19593003da1f ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste wijzigingen per begin 2024 [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/29/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat-belangrijkste-wijzigingen-per-begin-2024 [description] => De regels voor online bescherming van consumenten worden aangescherpt, wijziging van de lijst van duurzame investeringen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek en de jaarlijkse vaststelling van de bedragen voor coöperatieve energieopwekking. Dit zijn een aantal van de belangrijkste veranderingen van regels en wetten op het terrein van Economische Zaken en Klimaat die begin 2024 ingaan. [pubDate] => Fri, 29 Dec 2023 09:30:00 GMT [guid] => 24642bec-f947-4c8f-aa75-fcccfa3648fe ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 54 miljoen voor opstellen soortenmanagementplannen natuurvriendelijk isoleren [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/22/54-miljoen-voor-opstellen-soortenmanagementplannen-natuurvriendelijk-isoleren [description] => Het kabinet stelt € 54 miljoen beschikbaar om provincies en gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een zogeheten soortenmanagementplan (SMP) om natuurvriendelijk te kunnen isoleren. De ministers De Jonge (BZK) en Van der Wal (Natuur en Stikstof), het IPO, de VNG, en andere belanghebbende partijen zien SMP’s als de beste oplossing om gebouwen te isoleren binnen de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarin staat onder meer dat beschermde diersoorten zoals de vleermuis, huismus of gierzwaluw niet gestoord of gedood mogen worden bij (isolatie)werkzaamheden. [pubDate] => Fri, 22 Dec 2023 13:43:00 GMT [guid] => a4de3329-b8a0-48ac-96d6-6f72b4e9173f ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Subsidie voor isolatie 200.000 woningen in 337 gemeenten tegen energiearmoede [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/27/subsidie-voor-isolatie-200.000-woningen-in-337-gemeenten-tegen-energiearmoede [description] => 337 van de 342 gemeenten hebben subsidie aangevraagd om woningen met een slecht energielabel te isoleren. Hiermee kan bijna het volledige beschikbare bedrag van € 425 miljoen worden uitgekeerd en kunnen naar schatting 200.000 woningen worden geïsoleerd. De aanpak is gericht op kwetsbare woningeigenaren en vve’s. Gemeenten gaan met woningeigenaren en vve’s aan de slag om te zorgen voor een prettigere woning met een lagere energierekening, waardoor energiearmoede afneemt. [pubDate] => Mon, 27 Nov 2023 09:32:00 GMT [guid] => 2e15898d-2606-4c4a-ae8d-5c0031b8d848 ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Wetsvoorstel collectieve warmte voor betaalbare en duurzame warmtelevering aan burgers en bedrijven [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/23/wetsvoorstel-collectieve-warmte-voor-betaalbare-en-duurzame-warmtelevering-aan-burgers-en-bedrijven [description] => Om klimaatverandering tegen te gaan moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren moet er daarom veel gebeuren om zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te verwezenlijken als alternatief voor gas. Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) staat de groei en verduurzaming van deze collectieve warmtesystemen centraal. [pubDate] => Thu, 23 Nov 2023 06:31:00 GMT [guid] => ce022494-46b3-4f90-8aa1-a475345a6081 ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/15/sector-slaat-handen-ineen-voor-prestatieborging-van-warmtepompen [description] => Installateurs, fabrikanten en de overheid hebben vandaag afgesproken om samen te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. Hiermee krijgen kopers van een warmtepomp de zekerheid dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. Die zekerheid maakt de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker. De afspraken zijn onderdeel van het eerder aangekondigde plan om een (hybride) warmtepomp vanaf 2026 verplicht te stellen voor huishoudens van grondgebonden woningen die de aanschaf binnen zeven jaar kunnen terugverdienen. [pubDate] => Wed, 15 Nov 2023 14:12:00 GMT [guid] => c82bc114-9eed-4e02-ab44-aec16d6df450 ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet maakt duurzaam huis voor iedereen betaalbaar [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/16/kabinet-maakt-duurzaam-huis-voor-iedereen-betaalbaar [description] => Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo’n 15 procent gedaald, zijn zo’n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan tweehonderdduizend woningen een beter energielabel. Om de verduurzaming nog verder te versnellen, en omdat iedereen moet kunnen meedoen, heeft het kabinet een aanvullend pakket van 900 miljoen euro samengesteld speciaal voor lagere en middeninkomens. Zo wordt een duurzaam huis voor iedereen betaalbaar en kan de energierekening voor iedereen omlaag. Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen voor de hele gebouwde omgeving. Daar bovenop komt 1,5 miljard euro voor de verduurzaming van woningen in Groningen.  [pubDate] => Fri, 16 Jun 2023 14:49:00 GMT [guid] => 4d944a8e-b6b0-4e7a-b540-089281797311 ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/01/warmtepomp-de-norm-vanaf-2026-goed-voor-klimaat-en-de-energierekening [description] => Het kabinet heeft afgelopen woensdag een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd. Hierin is voor de gebouwde omgeving € 9,3 miljard beschikbaar gesteld en € 0,2 miljard voor biobased bouwen. In 2030 zijn miljoenen woningen en gebouwen verduurzaamd en worden ze duurzaam verwarmd. Daarom worden vanaf 2026 eisen verscherpt aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. Daarbij wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van onze woningen, winkels, scholen en kantoren. Deze nieuwe standaard geeft een impuls aan de verduurzaming van woningen en gebouwen, vermindert het verbruik van kostbaar aardgas en stimuleert de technische ontwikkeling van de warmtepomp. Hierdoor stijgt de productie, daalt de prijs en wordt de warmtepomp een financieel nog aantrekkelijker alternatief voor de cv-ketel. Momenteel verdient de investering in een warmtepomp zich in gemiddeld zeven jaar terug, gevolgd door een structureel lagere energierekening voor de gehele levensduur van de (hybride) warmtepomp. [pubDate] => Mon, 01 May 2023 13:29:00 GMT [guid] => 310343b8-ff48-4ea0-8e15-fa9fa8f93bd6 ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/19/35-miljoen-met-voorrang-naar-kwetsbare-wijken-voor-tegengaan-energiearmoede [description] => Vandaag kwamen burgemeesters en ministers samen om te praten over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende jaren structureel in om het leven van 1,3 miljoen Nederlanders in de meest kwetsbare wijken van Nederland te verbeteren. Voor de inzet van energiefixers is € 35 miljoen gereserveerd. [pubDate] => Wed, 19 Apr 2023 12:32:00 GMT [guid] => 07688ebd-3a79-416e-82d7-10a6b8f1651f ) [10] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet neemt opnieuw maatregelen voor energiezekerheid komende winter [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/14/kabinet-neemt-opnieuw-maatregelen-voor-energiezekerheid-komende-winter [description] => Nederland en Europa zijn de winter doorgekomen zonder fysieke gastekorten en Nederland staat er richting de volgende winter beter voor dan afgelopen jaar. De importcapaciteit voor vloeibaar gas (LNG) is zowel in Nederland als in buurlanden uitgebreid, huishoudens en bedrijven gebruiken – mede door de hoge prijzen - minder gas en er zit veel meer gas in de opslagen dan afgelopen jaar. Tegelijkertijd levert Rusland nu veel minder gas aan Europa dan begin vorig jaar en is de krapte op de Europese gasmarkt en het risico op tekorten niet weg. De overheid neemt daarom opnieuw maatregelen om gastekorten te voorkomen. Het blijft daarnaast noodzakelijk om het komende jaar energie te besparen. Dit schrijven minister Jetten en staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer in de update over de leveringszekerheid van gas in Nederland. [pubDate] => Fri, 14 Apr 2023 12:20:00 GMT [guid] => 8adc1d64-bdba-4e7d-91b5-6826f9c3a188 ) [11] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Extra inzet energiefixers en lokale aanpak isolatie in strijd tegen energiearmoede [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/17/extra-inzet-energiefixers-en-lokale-aanpak-isolatie-in-strijd-tegen-energiearmoede [description] => Het kabinet stelt versneld € 200 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Daarnaast komt € 100 miljoen eerder beschikbaar uit het Nationaal Isolatieprogramma voor de lokale isolatie-aanpak van gemeenten. Het aantal koopwoningen dat op korte termijn in aanmerking komt voor structurele isolatiemaatregelen stijgt daarmee van 142.000 naar ruim 200.000. [pubDate] => Fri, 17 Mar 2023 14:30:00 GMT [guid] => a1955da1-f0cf-4524-a37b-464e670e45d7 ) [12] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet wil afsluitregels voor energie structureel aanscherpen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/08/kabinet-wil-afsluitregels-voor-energie-structureel-aanscherpen [description] => In oktober heeft het kabinet met een tijdelijke wijziging het afsluitbeleid aangescherpt om kleinverbruikers van energie tijdens de winterperiode beter te beschermen tegen afsluiting bij betalingsproblemen. Deze aanscherping heeft in het vierde kwartaal van 2022 geleid tot een daling van het aantal afsluitingen met 68% ten opzichte van een kwartaal eerder. Om deze reden willen ministers Jetten en Schouten de effectieve elementen uit het aangescherpte beleid ook na 1 april 2023 voortzetten, zodat kleinverbruikers van energie structureel beter worden beschermd tegen afsluiting bij betalingsproblemen. [pubDate] => Wed, 08 Mar 2023 16:07:00 GMT [guid] => ce2bde83-858d-4be4-94fb-df4a351e498d ) [13] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/18/tegemoetkoming-hoge-energie-prijzen-voor-huishoudens-met-blokaansluiting-bekend [description] => Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Meerdere partijen, waaronder woningbouwcorporaties, hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden. De overheid deelt daarom nu vast een indicatie van de tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming die per aanvraag aan de vereniging van eigenaren (VvE) of verhuurder wordt uitbetaald is nog wel afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling. Update 25 april 2023: Vanaf vandaag kunt u de tegemoetkoming aanvragen. Bekijk hiervoor het stappenplan voor het aanvragen van de tegemoetkoming voor mensen met een blokaansluiting. Of lees wanneer u de tegemoetkoming ontvangt. [pubDate] => Wed, 18 Jan 2023 09:05:00 GMT [guid] => 87c705b7-d459-42da-b6df-5361c8ebb90c ) [14] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Verbetering financiële ondersteuning bij gebouwen van VvE’s [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/23/verbetering-financiele-ondersteuning-bij-gebouwen-van-vves [description] => Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed. Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze start in januari 2023 en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. [pubDate] => Fri, 23 Dec 2022 15:29:00 GMT [guid] => b3feac02-c82c-4833-a61b-7cac15172cc9 ) [15] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 62 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/17/62-miljoen-euro-extra-voor-isolatie-en-warmtepompen [description] => Het budget van de ISDE, de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, wordt in verband met het grote aantal aanvragen dit jaar met € 62 miljoen verhoogd. Daarmee is er in totaal € 290 miljoen beschikbaar in 2022. De ophoging van de subsidie is per 18 oktober beschikbaar. [pubDate] => Mon, 17 Oct 2022 13:00:00 GMT [guid] => 66f0984d-3578-4e5e-bf7f-4a243cf3c97b ) [16] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hernieuwde ‘Zet ook de knop om’-campagne biedt tips om energiezuinig de winter door te komen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/17/hernieuwde-zet-ook-de-knop-om-campagne-biedt-tips-om-energiezuinig-de-winter-door-te-komen [description] => Vandaag herstart de ‘Zet ook de knop om’-campagne met nieuwe energiebesparingstips. Ook beoogt de campagne het bewustzijn te verhogen om meer energie te besparen. De energieprijzen zijn nog steeds hoog, en hoewel het prijsplafond veel mensen en ondernemingen flink helpt de kosten te verlagen, is het voor velen nog steeds belangrijk om de energiekosten te drukken. [pubDate] => Mon, 17 Oct 2022 11:00:00 GMT [guid] => 83ab5cb0-6063-4b36-9ccf-cfe7aeef5c5d ) [17] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026 [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/hybride-warmtepomp-de-nieuwe-standaard-vanaf-2026 [description] => Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd. [pubDate] => Tue, 17 May 2022 07:30:00 GMT [guid] => c7b70978-5bf6-428e-bd23-4455dfb2f9d8 ) [18] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet: eind dit jaar geen energie uit Rusland – maatregelen voor vullen gasopslagen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/kabinet-eind-dit-jaar-geen-energie-uit-rusland---maatregelen-voor-vullen-gasopslagen [description] => Het kabinet zet zich nationaal en in Europees verband actief in om de afhankelijkheid van kolen, olie en gas uit Rusland zo snel als verantwoord mogelijk af te bouwen. Het doel daarbij is dat Nederland aan het einde van dit jaar onafhankelijk is van Russische fossiele brandstoffen. [pubDate] => Fri, 22 Apr 2022 13:15:00 GMT [guid] => 42a3c8d7-d440-4ff9-bcfa-e974a123694c ) [19] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Minister Schouten: gemeenten kunnen beginnen met uitkeren energietoeslag [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/03/15/minister-schouten-gemeenten-kunnen-beginnen-met-uitkeren-energietoeslag [description] => Het kabinet wil ervoor zorgen dat huishoudens met een laag inkomen de energietoeslag van circa € 800 zo spoedig mogelijk ontvangen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling.    [pubDate] => Tue, 15 Mar 2022 14:09:00 GMT [guid] => 06590bf2-c379-4d26-98d4-ffefd76cf400 ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Duurzame energie [link] => https://www.rijksoverheid.nl/ [description] => Nieuwsberichten over het onderwerp Duurzame energie op Rijksoverheid.nl [language] => nl-NL [copyright] => Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan [lastBuildDate] => Fri, 19 Jul 2024 16:03:05 GMT [ttl] => 5 [category] => Nieuwsberichten [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Officieel bezoek Emir Qatar [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/17/officieel-bezoek-emir-qatar [description] => De Emir van de staat Qatar, Zijne Hoogheid Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, brengt maandag 24 juni een officieel bezoek aan Nederland. Hij wordt hierbij vergezeld door zijn echtgenote, Hare Hoogheid Sjeika Jawaher bint Hamad Al Thani. De Emir wordt officieel ontvangen door Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima. Ook vinden ontvangsten plaats door minister-president Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. [pubDate] => Mon, 17 Jun 2024 16:18:00 GMT [guid] => acf19638-9542-449f-a577-bdf932f0629b ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Noordzeker en Zeevonk II winnen tenders windparken op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/11/noordzeker-en-zeevonk-ii-winnen-tenders-windparken-op-zee-ijmuiden-ver-alpha-en-beta [description] => De grootste vergunningsronde voor windparken op zee in Nederland tot nu toe is succesvol afgerond. Noordzeker, een consortium van ABP, APG en SSE Renewables, is de winnaar van de vergunning voor windpark IJmuiden Ver kavel Alpha. Hierbij ligt de nadruk op de versterking van de natuur van de Noordzee. Zeevonk II, een joint venture van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) is de winnaar van IJmuiden Ver kavel Beta. Bij dit windpark ligt de nadruk op de slimme inpassing van het windpark in het energiesysteem. De 2 windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een vermogen van ten minste 2 gigawatt. De windparken zullen naar verwachting in 2029 in gebruik worden genomen. [pubDate] => Tue, 11 Jun 2024 16:00:00 GMT [guid] => 64f44bdb-a024-4535-a654-433db365b161 ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Brede steun voor nieuwe energiewet [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/04/brede-steun-voor-nieuwe-energiewet [description] => De nieuwe Energiewet, die de bestaande en oude elektriciteit- en gaswetgeving gaat vervangen, is vandaag met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer. Met de nieuwe regelgeving worden energieconsumenten beter beschermd, komen er meer mogelijkheden om het volle stroomnet flexibel te gebruiken en wordt het veilig uitwisselen van gegevens tussen netbeheerders, energieleveranciers en klanten beter geregeld. [pubDate] => Tue, 04 Jun 2024 13:13:00 GMT [guid] => 6b1730e7-c413-4fdb-9130-22872d4df434 ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Rijksoverheid start verkennende gesprekken over eigendom kerncentrale Borssele [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/04/rijksoverheid-start-verkennende-gesprekken-over-eigendom-kerncentrale-borssele [description] => Het kabinet wil de bestaande kerncentrale in Borssele langer openhouden, mits dit veilig kan. Het kabinet onderzoekt daarom met de uitbater en aandeelhouders van de kerncentrale wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Het kabinet heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsstudie. Daarnaast is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bereid om onder voorwaarden verkennende gesprekken te starten over een mogelijke verkoop van de aandelen aan de Staat. [pubDate] => Tue, 04 Jun 2024 13:02:00 GMT [guid] => fe3a43dc-7e2d-43b2-af38-a32de6e5cba9 ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk slaan handen ineen tegen klimaatverandering [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/05/28/nederland-en-het-caribisch-deel-van-het-koninkrijk-slaan-handen-ineen-tegen-klimaatverandering [description] => Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben een gezamenlijke agenda opgesteld in de strijd tegen klimaatverandering. Met deze klimaatagenda worden stappen gezet om samenwerking, financiering en kennisdeling te versterken op het gebied van klimaatverandering en duurzaamheid binnen het Koninkrijk. [pubDate] => Tue, 28 May 2024 17:45:00 GMT [guid] => 93b034bd-8959-49f6-ab12-39ab94cad9c3 ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Snellere aanleg stroomnet door versnelde procedure [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/05/28/snellere-aanleg-stroomnet-door-versnelde-procedure [description] => Om ruimte te creëren op het volle stroomnet moet het elektriciteitsnet snel worden uitgebreid. De procedures om een vergunning te verlenen voor een energieproject nemen op dit moment veel tijd in beslag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil dit versnellen. Met een voorstel voor aangepaste regelgeving kan de juridische procedure bij nationale en regionale energieprojecten tot 1,5 jaar worden versneld. [pubDate] => Tue, 28 May 2024 11:01:00 GMT [guid] => 11650f9d-6762-425b-9560-20e5a3ea9587 ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/05/27/geld-voor-regios-met-aansluitingen-windparken-op-zee [description] => Om de klimaatdoelen van 2030 te halen worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit van deze toekomstige windparken moet worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Het kabinet heeft € 210 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit aan land komt. De regio’s waarin geïnvesteerd wordt zijn Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. Als startsein van deze gebiedsinvesteringen heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) vandaag de 1e bestuursovereenkomst getekend in Zeeland. [pubDate] => Mon, 27 May 2024 10:05:00 GMT [guid] => f01825a3-2f1d-49c0-9657-60ea7df57637 ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => 7 projecten krijgen subsidie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/29/zeven-projecten-krijgen-subsidie-voor-de-productie-van-volledig-hernieuwbare-waterstof [description] => Om ervoor te zorgen dat er steeds meer hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd in Nederland en steeds meer partijen daar ervaring mee opdoen, heeft het kabinet afgelopen najaar een subsidieregeling opengesteld. Deze regeling, de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE), is nu afgerond. Het totaal beschikbare bedrag van bijna € 250 miljoen is toegekend en verdeeld over 7 projecten. De projecten zorgen samen voor 101 megawatt aan elektrolysecapaciteit. [pubDate] => Mon, 29 Apr 2024 11:30:00 GMT [guid] => c8d5baac-623b-4e78-9487-fed103aa6ce5 ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Maatregelen tegen vol stroomnet in Flevopolder, Gelderland en Utrecht versneld en uitgebreid [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/25/maatregelen-tegen-vol-stroomnet-in-flevopolder-gelderland-en-utrecht-versneld-en-uitgebreid [description] => Nederlandse huishoudens, bedrijven en organisaties verduurzamen in hoog tempo. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en maakt Nederland minder afhankelijk van het buitenland, maar legt tegelijkertijd een grote druk op het stroomnet. De overheid en netbeheerders hebben daarom eerder maatregelen aangekondigd om het stroomnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken. Omdat met name het stroomnet in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht sneller tegen de grenzen aanloopt worden de maatregelen in deze regio versneld ingevoerd en uitgebreid. [pubDate] => Thu, 25 Apr 2024 09:15:00 GMT [guid] => 1de1b6d4-6212-486b-afbe-6d90327a4779 ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 900 miljoen voor verduurzaming gebouwde omgeving [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/04/15/900-miljoen-euro-voor-verduurzaming-gebouwde-omgeving [description] => Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n € 900 miljoen van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij. [pubDate] => Mon, 15 Apr 2024 13:38:00 GMT [guid] => 60e06170-2739-452b-9c64-61fe93c8313a ) [10] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Meerdere aanvragen voor grootste windparken op de Nederlandse Noordzee [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/28/meerdere-aanvragen-voor-grootste-windparken-op-de-nederlandse-noordzee [description] => In de grootste tenderronde voor wind op zee in Nederland tot nu toe zijn meerdere aanvragen ingediend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meerdere aanvragen gekregen voor beide vergunningen voor windenergiegebied IJmuiden Ver (kavels Alpha en Beta) op de Noordzee. IJmuiden Ver ligt ruim 60 kilometer voor de westkust van Nederland. De twee windparken zullen hernieuwbare elektriciteit produceren en hebben elk een capaciteit van ten minste 2 gigawatt (GW). In totaal wordt in één ronde 4 GW vergund; goed voor ongeveer 14% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. [pubDate] => Thu, 28 Mar 2024 16:10:00 GMT [guid] => c9b2bdca-befe-4b3e-a995-0827b83a512c ) [11] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Minister-president Rutte naar Nuclear Energy Summit in Brussel [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/12/mp-rutte-naar-nuclear-energy-summit-in-brussel [description] => Minister-president Rutte is op donderdag 21 maart aanwezig bij de Nuclear Energy Summit in Brussel, voorafgaand aan de Europese Raad. De minister-president neemt deel aan de plenaire sessie waarbij de rol van nucleaire energie bij het halen van klimaatdoelen centraal staat. [pubDate] => Tue, 12 Mar 2024 09:29:00 GMT [guid] => 76cd9efd-7de5-4bfe-a11d-5ee7db3e3e9b ) [12] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Benodigde ruimte voor het eerst in kaart gebracht voor toekomstig energiesysteem [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/04/benodigde-ruimte-voor-het-eerst-in-kaart-gebracht-voor-toekomstig-energiesysteem [description] => In 2050 heeft Nederland een klimaatneutrale energievoorziening. Dit vraagt om zorgvuldige planning, temeer omdat een klimaatneutrale energievoorziening meer ruimte vraagt dan het fossiele systeem. Om die reden is het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) gemaakt. Met dit programma is voor het eerst de totale benodigde ruimte en de effecten hiervan op de samenleving in kaart gebracht. Het richt zich op nationale infrastructuur, zoals hoogspanningslijnen en -stations, grootschalige elektriciteitsproductie, batterijen, waterstoffabrieken en ondergrondse waterstofopslag. [pubDate] => Mon, 04 Mar 2024 11:04:00 GMT [guid] => 0501a391-d4f7-4a4b-8b3d-d8ca902d84ab ) [13] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Subsidieregeling voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot vanaf september geopend [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/01/subsidieregeling-voor-duurzame-energie-en-verlagen-co2-uitstoot-vanaf-september-geopend [description] => Vanaf 10 september 2024 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) opnieuw opengesteld. De SDE++ is de belangrijkste regeling waarmee de overheid grootschalige duurzame (energie)projecten ondersteunt. Zowel bedrijven, lokale overheden als non-profit organisaties kunnen een aanvraag doen. Er is een openstellingsbudget van € 11,5 miljard beschikbaar voor 2024. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van circa 4,7 megaton op in 2030. Dit is een grotere verwachte CO2-besparing dan vorig jaar, doordat er dit jaar een hoger openstellingsbudget beschikbaar is. [pubDate] => Fri, 01 Mar 2024 15:18:00 GMT [guid] => 896d847e-6489-4db9-a55a-38aa91ad0dfa ) [14] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Projectprocedure nieuwe kerncentrales van start [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/19/projectprocedure-nieuwe-kerncentrales-van-start [description] => Geïnteresseerden vanaf 23 februari uitgenodigd om mee te denken. Vanaf 23 februari start het voornemen voor de nieuwbouw van 2 kerncentrales en het voorstel voor participatie. Dit is de eerste stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt geïnteresseerden tussen 23 februari en 4 april uit om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de 2 nieuwe kerncentrales. [pubDate] => Mon, 19 Feb 2024 11:01:00 GMT [guid] => 44055a40-8664-4491-beca-2bc5696e1ef9 ) [15] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Onderzoek: duurzame energie-infrastructuur noodzakelijk voor verminderen stikstofuitstoot industrie [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/09/onderzoek-duurzame-energie-infrastructuur-noodzakelijk-voor-verminderen-stikstofuitstoot-industrie [description] => De uitbreiding van energie-infrastructuur is noodzakelijk voor het verminderen van de stikstofuitstoot door de industrie. Nieuw onderzoek laat zien dat de uitstoot van stikstof door de aanleg van die infrastructuur soms al binnen één jaar wordt ‘terugverdiend’ door verduurzaming van de industrie. De komende jaren moet door het hele land de energie-infrastructuur fors worden uitgebreid om iedereen in Nederland op tijd van stroom, warmte en waterstof te voorzien. Het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische en Klimaat (EZK) biedt een belangrijke basis om de vergunningverlening en aanleg van energie-infrastructuur te kunnen versnellen. Het is één van de manieren waarop het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) werkt aan versnelling van de aanleg van (duurzame) energie-infrastructuurprojecten. [pubDate] => Fri, 09 Feb 2024 13:30:00 GMT [guid] => 857292ea-ca60-48d8-b906-3647cc9fa51b ) [16] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Actieagenda voor druk op lokale stroomnetten gepresenteerd [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/01/22/actieagenda-voor-druk-op-lokale-stroomnetten-gepresenteerd [description] => Nederlandse huishoudens, bedrijven en organisaties verduurzamen in recordtempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en de betaalbaarheid van energie, en maakt Nederland bovendien minder afhankelijk van het buitenland. Tegelijkertijd legt deze ontwikkeling een grote druk op ons elektriciteitsnet. De Rijksoverheid, netbeheerders en andere betrokken partijen kondigden eerder al extra maatregelen aan om problemen met het volle elektriciteitsnet te voorkomen en beperken. Met de vandaag gepresenteerde actieagenda nemen de betrokken partijen ook maatregelen om drukte op het laagspanningsnet tegen te gaan, waar onder andere huishoudens en kleine bedrijven op aangesloten zijn. [pubDate] => Mon, 22 Jan 2024 08:31:00 GMT [guid] => 6acd486a-e482-4018-9502-202de0c3114a ) [17] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Windparken op zee: Nederland ruim op schema, begin 2024 start tenderronde voor verdubbeling [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/20/windparken-op-zee-nederland-ruim-op-schema-begin-2024-start-tenderronde-voor-verdubbeling [description] => Vandaag heeft het consortium CrossWind de bouw van het windpark Hollandse Kust (noord) afgerond. Daarmee heeft Nederland nu in totaal 4,7 GW aan windenergie op zee gerealiseerd, goed voor ongeveer 16% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Het doel van 4,5 GW dat in 2013 is afgesproken is daarmee ruim en binnen de afgesproken tijd behaald. Ook start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat volgende week het traject voor de gunning van 2 van de grootste windparken op zee tot nu toe, waarbij in één keer 4 GW windenergie op zee wordt vergund. Bijna net zoveel als de totale capaciteit van de bestaande windparken bij elkaar. [pubDate] => Wed, 20 Dec 2023 06:00:00 GMT [guid] => 98e39d48-28fc-496d-ae88-1176bf253f4c ) [18] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nationaal Plan Energiesysteem definitief vastgesteld [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/01/nationaal-plan-energiesysteem-definitief-vastgesteld [description] => Ons energiesysteem van de toekomst moet betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. Om duidelijkheid te geven over hoe we daar komen, maakt het kabinet nu richtinggevende keuzes. In juli heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie het concept Nationaal Plan Energiesysteem gepresenteerd. De afgelopen periode is het kabinet uitgebreid in gesprek gegaan met belanghebbenden en geïnteresseerden. De feedback die uit de gesprekken naar voren is gekomen is verwerkt in het plan. Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). [pubDate] => Fri, 01 Dec 2023 14:44:00 GMT [guid] => e4fbf564-5ca9-4daf-92ed-0255b6277039 ) [19] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Wetsvoorstel collectieve warmte voor betaalbare en duurzame warmtelevering aan burgers en bedrijven [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/23/wetsvoorstel-collectieve-warmte-voor-betaalbare-en-duurzame-warmtelevering-aan-burgers-en-bedrijven [description] => Om klimaatverandering tegen te gaan moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren moet er daarom veel gebeuren om zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te verwezenlijken als alternatief voor gas. Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) staat de groei en verduurzaming van deze collectieve warmtesystemen centraal. [pubDate] => Thu, 23 Nov 2023 06:31:00 GMT [guid] => ce022494-46b3-4f90-8aa1-a475345a6081 ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Technologie » Duurzame energie [link] => http://technologie.blog.nl [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [pubDate] => Mon, 18 Sep 2017 06:56:11 +0000 [language] => SimpleXMLElement Object ( ) [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Technologie achter de Kalkhoff fiets [link] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2016/04/12/technologie-achter-de-kalkhoff-fiets [comments] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2016/04/12/technologie-achter-de-kalkhoff-fiets#comments [pubDate] => Tue, 12 Apr 2016 08:54:09 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2016/04/12/technologie-achter-de-kalkhoff-fiets [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Er zijn meer technici nodig voor de wereld van morgen [link] => http://technologie.blog.nl/_/er-zijn-meer-technici-nodig-voor-de-wereld-van-morgen [comments] => http://technologie.blog.nl/_/er-zijn-meer-technici-nodig-voor-de-wereld-van-morgen#comments [pubDate] => Tue, 18 Nov 2014 14:50:03 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => http://technologie.blog.nl/_/er-zijn-meer-technici-nodig-voor-de-wereld-van-morgen [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Na smart TV nu ook smart verlichting [link] => http://technologie.blog.nl/_/na-smart-tv-nu-ook-smart-verlichting [comments] => http://technologie.blog.nl/_/na-smart-tv-nu-ook-smart-verlichting#comments [pubDate] => Mon, 20 Oct 2014 14:20:50 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => http://technologie.blog.nl/_/na-smart-tv-nu-ook-smart-verlichting [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Smartphone opladen met zonnecellen in Nivea-advertentie [link] => http://technologie.blog.nl/filmpjes/2013/06/10/smartphone-opladen-met-zonnecellen-nivea [comments] => http://technologie.blog.nl/filmpjes/2013/06/10/smartphone-opladen-met-zonnecellen-nivea#comments [pubDate] => Mon, 10 Jun 2013 12:27:37 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) [8] => SimpleXMLElement Object ( ) [9] => SimpleXMLElement Object ( ) [10] => SimpleXMLElement Object ( ) [11] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => http://technologie.blog.nl/filmpjes/2013/06/10/smartphone-opladen-met-zonnecellen-nivea [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Philips verlicht Empire State Building met 16 miljoen kleuren (video) [link] => http://technologie.blog.nl/filmpjes/2012/11/28/philips-verlicht-empire-state-building-met-16-miljoen-kleuren-video [comments] => http://technologie.blog.nl/filmpjes/2012/11/28/philips-verlicht-empire-state-building-met-16-miljoen-kleuren-video#comments [pubDate] => Wed, 28 Nov 2012 07:21:30 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) [8] => SimpleXMLElement Object ( ) [9] => SimpleXMLElement Object ( ) [10] => SimpleXMLElement Object ( ) [11] => SimpleXMLElement Object ( ) [12] => SimpleXMLElement Object ( ) [13] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => http://technologie.blog.nl/filmpjes/2012/11/28/philips-verlicht-empire-state-building-met-16-miljoen-kleuren-video [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Paraplu laadt smartphone [link] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2012/06/15/paraplu-laadt-smartphone [comments] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2012/06/15/paraplu-laadt-smartphone#comments [pubDate] => Fri, 15 Jun 2012 13:50:39 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) [8] => SimpleXMLElement Object ( ) [9] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2012/06/15/paraplu-laadt-smartphone [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => 1e transcontinentale vlucht voor vliegtuig op zonne-energie [link] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2012/06/06/1e-transcontinentale-vlucht-voor-vliegtuig-op-zonne-energie [comments] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2012/06/06/1e-transcontinentale-vlucht-voor-vliegtuig-op-zonne-energie#comments [pubDate] => Wed, 06 Jun 2012 05:43:21 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) [8] => SimpleXMLElement Object ( ) [9] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2012/06/06/1e-transcontinentale-vlucht-voor-vliegtuig-op-zonne-energie [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Sluiten kerncentrales kost Duitsland 1.700 miljard euro [link] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2012/01/18/sluiten-kerncentrales-kost-duitsland-1-700-miljard-euro [comments] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2012/01/18/sluiten-kerncentrales-kost-duitsland-1-700-miljard-euro#comments [pubDate] => Wed, 18 Jan 2012 13:43:10 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2012/01/18/sluiten-kerncentrales-kost-duitsland-1-700-miljard-euro [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Sony komt met batterij die stroom opwekt uit papier [link] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2011/12/18/sony-komt-met-batterij-die-stroom-opwekt-uit-papier [comments] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2011/12/18/sony-komt-met-batterij-die-stroom-opwekt-uit-papier#comments [pubDate] => Sun, 18 Dec 2011 14:37:18 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/2011/12/18/sony-komt-met-batterij-die-stroom-opwekt-uit-papier [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Mega-investering in zonne-energie [link] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2011/12/09/mega-investering-in-zonne-energie [comments] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2011/12/09/mega-investering-in-zonne-energie#comments [pubDate] => Fri, 09 Dec 2011 15:16:35 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) [8] => SimpleXMLElement Object ( ) [9] => SimpleXMLElement Object ( ) [10] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => http://technologie.blog.nl/duurzame-energie/zonne-energie-duurzame-energie/2011/12/09/mega-investering-in-zonne-energie [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nieuws Archives - Duurzaamnieuws [link] => SimpleXMLElement Object ( ) [description] => Duurzaam nieuws, actualiteit en achtergrond [lastBuildDate] => Wed, 17 Jul 2024 08:57:28 +0000 [language] => nl-NL [site] => 54623406 [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Warmer klimaat doet Aarde langzamer draaien [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/warmer-klimaat-doet-aarde-langzamer-draaien/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/warmer-klimaat-doet-aarde-langzamer-draaien/#respond [pubDate] => Wed, 17 Jul 2024 13:00:42 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55469 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55469 ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hoe statistieken helpen om de natuur te beschermen [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-statistieken-helpen-om-de-natuur-te-beschermen/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-statistieken-helpen-om-de-natuur-te-beschermen/#respond [pubDate] => Wed, 17 Jul 2024 08:17:20 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55462 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55462 ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Alternatieve troonrede Extinction Rebellion vanaf A12-blokkade [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/alternatieve-troonrede-extinction-rebellion-vanaf-a12-blokkade/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/alternatieve-troonrede-extinction-rebellion-vanaf-a12-blokkade/#respond [pubDate] => Wed, 17 Jul 2024 08:10:29 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55458 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55458 ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nieuwe klimaatproblemen erbij: hittedoden en vakantie verleggen [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/nieuwe-klimaatproblemen-erbij-hittedoden-en-vakantie-verleggen/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/nieuwe-klimaatproblemen-erbij-hittedoden-en-vakantie-verleggen/#respond [pubDate] => Tue, 16 Jul 2024 11:25:42 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55452 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55452 ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Gebrek aan duurzaam kabinetsbeleid leidt tot bouwcrisis [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/gebrek-aan-duurzaam-kabinetsbeleid-leidt-tot-bouwcrisis/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/gebrek-aan-duurzaam-kabinetsbeleid-leidt-tot-bouwcrisis/#respond [pubDate] => Mon, 15 Jul 2024 11:09:32 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55448 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55448 ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Luchtvervuiling nu hoofdverdachte voor verdwijnende bijen [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/luchtvervuiling-nu-hoofdverdachte-voor-verdwijnende-bijen/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/luchtvervuiling-nu-hoofdverdachte-voor-verdwijnende-bijen/#respond [pubDate] => Sun, 14 Jul 2024 08:28:53 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55438 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55438 ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Advies Klimaatraad is dubbele boodschap: CO2 opvangen moet, maar gaat niet lukken [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/advies-klimaatraad-is-dubbele-boodschap-co2-opvangen-moet-maar-gaat-niet-lukken/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/advies-klimaatraad-is-dubbele-boodschap-co2-opvangen-moet-maar-gaat-niet-lukken/#respond [pubDate] => Sun, 14 Jul 2024 08:10:12 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55432 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55432 ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Stilvallen golfstroom dichter bij dan ooit, kantelpunt nadert snel [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/stilvallen-golfstroom-dichter-bij-dan-ooit-kantelpunt-nadert-snel/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/stilvallen-golfstroom-dichter-bij-dan-ooit-kantelpunt-nadert-snel/#respond [pubDate] => Sun, 14 Jul 2024 07:38:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54295 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54295 ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => AI blaast klimaatdoelen op: Google uitstoot +48% [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/ai-blaast-klimaatdoelen-op-google-uitstoot-48/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/ai-blaast-klimaatdoelen-op-google-uitstoot-48/#respond [pubDate] => Wed, 03 Jul 2024 08:55:01 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55393 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55393 ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => PFAS in de lucht door opboeren van stortplaatsen [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/pfas-in-de-lucht-door-opboeren-van-stortplaatsen/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/pfas-in-de-lucht-door-opboeren-van-stortplaatsen/#respond [pubDate] => Tue, 02 Jul 2024 08:26:51 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55386 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55386 ) [10] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Groots genieten op een kleine locatie [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/groots-genieten-op-een-kleine-locatie/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/groots-genieten-op-een-kleine-locatie/#respond [pubDate] => Tue, 02 Jul 2024 06:00:48 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=55357 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 55357 ) ) ) )