loading
Het nieuws wordt nu geupdate, dit kan even duren, er worden momenteel 14 websites gecontroleerd

Overheid en tarief-aanpassingen - (on)betrouwbaar?!

3 volgers

PI
2018-10-23 15:44:57
qoute
Minister Wiebes heeft begin van het jaar, mede n.a.v. zijn besluit om te stoppen met de gaswinning in Groningen volgens mij aangegeven dat de komende jaren een overgang van transitie van gas naar electra in de tarieven een eerlijke overgang zou plaats vinden.
De prijsstijging van gas (overheidsheffingen) zouden worden gecompenseerd door een evenredige vermindering van de toeslagen op electra.
Voor het komende jaar is het voornemen +€0.002 (meer) per kWh en meer dan €0.08 per m3.
hoe kunnen wij hier met elkaar richting TK en EK (2e en 1e Kamer) ons opstellen?
Onderwerp volgen

Login om bericht toe te voegen

SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Energie thuis [link] => https://www.rijksoverheid.nl/ [description] => Nieuwsberichten over het onderwerp Energie thuis op Rijksoverheid.nl [language] => nl-NL [copyright] => Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan [lastBuildDate] => Thu, 29 Feb 2024 19:25:37 GMT [ttl] => 5 [category] => Nieuwsberichten [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Sterke toename gebruik Nationaal Warmtefonds bij lage en middeninkomens voor verduurzaming van woningen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/26/sterkte-toename-gebruik-nationaal-warmtefonds-bij-lage-en-midden-inkomens-voor-verduurzaming-van-woningen [description] => Het aantal woningeigenaren met lage inkomens die hun woning energiezuinig maken met behulp van Nationaal Warmtefonds is aanzienlijk gestegen. Dat blijkt uit de monitor van CBS en TNO over de eerste helft van 2023. Deze resultaten laten zien dat de verduurzaming van woningen in Nederland steeds verder doorzet. [pubDate] => Mon, 26 Feb 2024 12:34:00 GMT [guid] => 6d7fddff-60cd-437f-a5f9-19593003da1f ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste wijzigingen per begin 2024 [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/29/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat-belangrijkste-wijzigingen-per-begin-2024 [description] => De regels voor online bescherming van consumenten worden aangescherpt, wijziging van de lijst van duurzame investeringen die in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek en de jaarlijkse vaststelling van de bedragen voor coöperatieve energieopwekking. Dit zijn een aantal van de belangrijkste veranderingen van regels en wetten op het terrein van Economische Zaken en Klimaat die begin 2024 ingaan. [pubDate] => Fri, 29 Dec 2023 09:30:00 GMT [guid] => 24642bec-f947-4c8f-aa75-fcccfa3648fe ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 54 miljoen voor opstellen soortenmanagementplannen natuurvriendelijk isoleren [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/22/54-miljoen-voor-opstellen-soortenmanagementplannen-natuurvriendelijk-isoleren [description] => Het kabinet stelt € 54 miljoen beschikbaar om provincies en gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een zogeheten soortenmanagementplan (SMP) om natuurvriendelijk te kunnen isoleren. De ministers De Jonge (BZK) en Van der Wal (Natuur en Stikstof), het IPO, de VNG, en andere belanghebbende partijen zien SMP’s als de beste oplossing om gebouwen te isoleren binnen de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarin staat onder meer dat beschermde diersoorten zoals de vleermuis, huismus of gierzwaluw niet gestoord of gedood mogen worden bij (isolatie)werkzaamheden. [pubDate] => Fri, 22 Dec 2023 13:43:00 GMT [guid] => a4de3329-b8a0-48ac-96d6-6f72b4e9173f ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Subsidie voor isolatie 200.000 woningen in 337 gemeenten tegen energiearmoede [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/27/subsidie-voor-isolatie-200.000-woningen-in-337-gemeenten-tegen-energiearmoede [description] => 337 van de 342 gemeenten hebben subsidie aangevraagd om woningen met een slecht energielabel te isoleren. Hiermee kan bijna het volledige beschikbare bedrag van € 425 miljoen worden uitgekeerd en kunnen naar schatting 200.000 woningen worden geïsoleerd. De aanpak is gericht op kwetsbare woningeigenaren en vve’s. Gemeenten gaan met woningeigenaren en vve’s aan de slag om te zorgen voor een prettigere woning met een lagere energierekening, waardoor energiearmoede afneemt. [pubDate] => Mon, 27 Nov 2023 09:32:00 GMT [guid] => 2e15898d-2606-4c4a-ae8d-5c0031b8d848 ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Wetsvoorstel collectieve warmte voor betaalbare en duurzame warmtelevering aan burgers en bedrijven [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/23/wetsvoorstel-collectieve-warmte-voor-betaalbare-en-duurzame-warmtelevering-aan-burgers-en-bedrijven [description] => Om klimaatverandering tegen te gaan moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren moet er daarom veel gebeuren om zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te verwezenlijken als alternatief voor gas. Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) staat de groei en verduurzaming van deze collectieve warmtesystemen centraal. [pubDate] => Thu, 23 Nov 2023 06:31:00 GMT [guid] => ce022494-46b3-4f90-8aa1-a475345a6081 ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Sector slaat handen ineen voor prestatieborging van warmtepompen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/15/sector-slaat-handen-ineen-voor-prestatieborging-van-warmtepompen [description] => Installateurs, fabrikanten en de overheid hebben vandaag afgesproken om samen te werken aan de prestatieborging van (hybride) warmtepompen. Hiermee krijgen kopers van een warmtepomp de zekerheid dat een warmtepomp een bepaalde warmtevoorziening en energiebesparing realiseert. Die zekerheid maakt de aanschaf van een warmtepomp aantrekkelijker. De afspraken zijn onderdeel van het eerder aangekondigde plan om een (hybride) warmtepomp vanaf 2026 verplicht te stellen voor huishoudens van grondgebonden woningen die de aanschaf binnen zeven jaar kunnen terugverdienen. [pubDate] => Wed, 15 Nov 2023 14:12:00 GMT [guid] => c82bc114-9eed-4e02-ab44-aec16d6df450 ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet maakt duurzaam huis voor iedereen betaalbaar [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/06/16/kabinet-maakt-duurzaam-huis-voor-iedereen-betaalbaar [description] => Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo’n 15 procent gedaald, zijn zo’n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan tweehonderdduizend woningen een beter energielabel. Om de verduurzaming nog verder te versnellen, en omdat iedereen moet kunnen meedoen, heeft het kabinet een aanvullend pakket van 900 miljoen euro samengesteld speciaal voor lagere en middeninkomens. Zo wordt een duurzaam huis voor iedereen betaalbaar en kan de energierekening voor iedereen omlaag. Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen voor de hele gebouwde omgeving. Daar bovenop komt 1,5 miljard euro voor de verduurzaming van woningen in Groningen.  [pubDate] => Fri, 16 Jun 2023 14:49:00 GMT [guid] => 4d944a8e-b6b0-4e7a-b540-089281797311 ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/01/warmtepomp-de-norm-vanaf-2026-goed-voor-klimaat-en-de-energierekening [description] => Het kabinet heeft afgelopen woensdag een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd. Hierin is voor de gebouwde omgeving € 9,3 miljard beschikbaar gesteld en € 0,2 miljard voor biobased bouwen. In 2030 zijn miljoenen woningen en gebouwen verduurzaamd en worden ze duurzaam verwarmd. Daarom worden vanaf 2026 eisen verscherpt aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. Daarbij wordt de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van onze woningen, winkels, scholen en kantoren. Deze nieuwe standaard geeft een impuls aan de verduurzaming van woningen en gebouwen, vermindert het verbruik van kostbaar aardgas en stimuleert de technische ontwikkeling van de warmtepomp. Hierdoor stijgt de productie, daalt de prijs en wordt de warmtepomp een financieel nog aantrekkelijker alternatief voor de cv-ketel. Momenteel verdient de investering in een warmtepomp zich in gemiddeld zeven jaar terug, gevolgd door een structureel lagere energierekening voor de gehele levensduur van de (hybride) warmtepomp. [pubDate] => Mon, 01 May 2023 13:29:00 GMT [guid] => 310343b8-ff48-4ea0-8e15-fa9fa8f93bd6 ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/19/35-miljoen-met-voorrang-naar-kwetsbare-wijken-voor-tegengaan-energiearmoede [description] => Vandaag kwamen burgemeesters en ministers samen om te praten over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende jaren structureel in om het leven van 1,3 miljoen Nederlanders in de meest kwetsbare wijken van Nederland te verbeteren. Voor de inzet van energiefixers is € 35 miljoen gereserveerd. [pubDate] => Wed, 19 Apr 2023 12:32:00 GMT [guid] => 07688ebd-3a79-416e-82d7-10a6b8f1651f ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet neemt opnieuw maatregelen voor energiezekerheid komende winter [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/14/kabinet-neemt-opnieuw-maatregelen-voor-energiezekerheid-komende-winter [description] => Nederland en Europa zijn de winter doorgekomen zonder fysieke gastekorten en Nederland staat er richting de volgende winter beter voor dan afgelopen jaar. De importcapaciteit voor vloeibaar gas (LNG) is zowel in Nederland als in buurlanden uitgebreid, huishoudens en bedrijven gebruiken – mede door de hoge prijzen - minder gas en er zit veel meer gas in de opslagen dan afgelopen jaar. Tegelijkertijd levert Rusland nu veel minder gas aan Europa dan begin vorig jaar en is de krapte op de Europese gasmarkt en het risico op tekorten niet weg. De overheid neemt daarom opnieuw maatregelen om gastekorten te voorkomen. Het blijft daarnaast noodzakelijk om het komende jaar energie te besparen. Dit schrijven minister Jetten en staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer in de update over de leveringszekerheid van gas in Nederland. [pubDate] => Fri, 14 Apr 2023 12:20:00 GMT [guid] => 8adc1d64-bdba-4e7d-91b5-6826f9c3a188 ) [10] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Extra inzet energiefixers en lokale aanpak isolatie in strijd tegen energiearmoede [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/17/extra-inzet-energiefixers-en-lokale-aanpak-isolatie-in-strijd-tegen-energiearmoede [description] => Het kabinet stelt versneld € 200 miljoen beschikbaar voor het tegengaan van energiearmoede door de inzet van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen. Daarnaast komt € 100 miljoen eerder beschikbaar uit het Nationaal Isolatieprogramma voor de lokale isolatie-aanpak van gemeenten. Het aantal koopwoningen dat op korte termijn in aanmerking komt voor structurele isolatiemaatregelen stijgt daarmee van 142.000 naar ruim 200.000. [pubDate] => Fri, 17 Mar 2023 14:30:00 GMT [guid] => a1955da1-f0cf-4524-a37b-464e670e45d7 ) [11] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet wil afsluitregels voor energie structureel aanscherpen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/03/08/kabinet-wil-afsluitregels-voor-energie-structureel-aanscherpen [description] => In oktober heeft het kabinet met een tijdelijke wijziging het afsluitbeleid aangescherpt om kleinverbruikers van energie tijdens de winterperiode beter te beschermen tegen afsluiting bij betalingsproblemen. Deze aanscherping heeft in het vierde kwartaal van 2022 geleid tot een daling van het aantal afsluitingen met 68% ten opzichte van een kwartaal eerder. Om deze reden willen ministers Jetten en Schouten de effectieve elementen uit het aangescherpte beleid ook na 1 april 2023 voortzetten, zodat kleinverbruikers van energie structureel beter worden beschermd tegen afsluiting bij betalingsproblemen. [pubDate] => Wed, 08 Mar 2023 16:07:00 GMT [guid] => ce2bde83-858d-4be4-94fb-df4a351e498d ) [12] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huishoudens met blokaansluiting bekend [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/18/tegemoetkoming-hoge-energie-prijzen-voor-huishoudens-met-blokaansluiting-bekend [description] => Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een blokaansluiting voor gas, warmte of elektriciteit hebben. Het kabinet werkt daarom met spoed aan een regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Meerdere partijen, waaronder woningbouwcorporaties, hebben om een inschatting van de tegemoetkoming gevraagd, zodat zij hier rekening mee kunnen houden bij het bepalen van de voorschotten voor energie voor hun huurders of leden. De overheid deelt daarom nu vast een indicatie van de tegemoetkoming. De definitieve tegemoetkoming die per aanvraag aan de vereniging van eigenaren (VvE) of verhuurder wordt uitbetaald is nog wel afhankelijk van de verdere uitwerking van de regeling. Update 25 april 2023: Vanaf vandaag kunt u de tegemoetkoming aanvragen. Bekijk hiervoor het stappenplan voor het aanvragen van de tegemoetkoming voor mensen met een blokaansluiting. Of lees wanneer u de tegemoetkoming ontvangt. [pubDate] => Wed, 18 Jan 2023 09:05:00 GMT [guid] => 87c705b7-d459-42da-b6df-5361c8ebb90c ) [13] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Verbetering financiële ondersteuning bij gebouwen van VvE’s [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/23/verbetering-financiele-ondersteuning-bij-gebouwen-van-vves [description] => Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed. Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze start in januari 2023 en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. [pubDate] => Fri, 23 Dec 2022 15:29:00 GMT [guid] => b3feac02-c82c-4833-a61b-7cac15172cc9 ) [14] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 62 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/17/62-miljoen-euro-extra-voor-isolatie-en-warmtepompen [description] => Het budget van de ISDE, de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, wordt in verband met het grote aantal aanvragen dit jaar met € 62 miljoen verhoogd. Daarmee is er in totaal € 290 miljoen beschikbaar in 2022. De ophoging van de subsidie is per 18 oktober beschikbaar. [pubDate] => Mon, 17 Oct 2022 13:00:00 GMT [guid] => 66f0984d-3578-4e5e-bf7f-4a243cf3c97b ) [15] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hernieuwde ‘Zet ook de knop om’-campagne biedt tips om energiezuinig de winter door te komen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/17/hernieuwde-zet-ook-de-knop-om-campagne-biedt-tips-om-energiezuinig-de-winter-door-te-komen [description] => Vandaag herstart de ‘Zet ook de knop om’-campagne met nieuwe energiebesparingstips. Ook beoogt de campagne het bewustzijn te verhogen om meer energie te besparen. De energieprijzen zijn nog steeds hoog, en hoewel het prijsplafond veel mensen en ondernemingen flink helpt de kosten te verlagen, is het voor velen nog steeds belangrijk om de energiekosten te drukken. [pubDate] => Mon, 17 Oct 2022 11:00:00 GMT [guid] => 83ab5cb0-6063-4b36-9ccf-cfe7aeef5c5d ) [16] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Ben Voorhorst benoemd tot speciaal coördinator aanpak vol elektriciteitsnet Noord-Brabant en Limburg [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/16/ben-voorhorst-benoemd-tot-speciaal-coordinator-aanpak-vol-elektriciteitsnet-noord-brabant-en-limburg [description] => Ben Voorhorst is door de minister voor Klimaat en Energie en de provincies Noord-Brabant en Limburg per direct aangesteld als speciaal coördinator voor de aanpak van de problemen met het volle elektriciteitsnet in beide provincies. Dhr. Voorhorst zal zich als coördinator gezamenlijk met de netbeheerders TenneT en Enexis, de provincies, gemeenten, bedrijfsleven en de Rijksoverheid inzetten om zo snel mogelijk meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. Onder meer door gezamenlijk te onderzoeken welke maatregelen versneld of vervroegd kunnen worden en door slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Daarnaast gaan partijen aan de slag met het sneller uitbreiden van het elektriciteitsnet en de aanpassing van regelgeving. [pubDate] => Thu, 16 Jun 2022 16:41:00 GMT [guid] => 7ad8bac9-e5ae-4837-8997-052e7e7cf0c4 ) [17] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026 [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/05/17/hybride-warmtepomp-de-nieuwe-standaard-vanaf-2026 [description] => Het kabinet kondigt vandaag aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. Het kabinet wil hiermee voor leveranciers, installateurs en woning- en gebouweigenaren duidelijkheid bieden en wijzigt hiervoor het besluit bouwwerken leefomgeving, ook wel bouwbesluit genoemd. [pubDate] => Tue, 17 May 2022 07:30:00 GMT [guid] => c7b70978-5bf6-428e-bd23-4455dfb2f9d8 ) [18] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet: eind dit jaar geen energie uit Rusland – maatregelen voor vullen gasopslagen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/kabinet-eind-dit-jaar-geen-energie-uit-rusland---maatregelen-voor-vullen-gasopslagen [description] => Het kabinet zet zich nationaal en in Europees verband actief in om de afhankelijkheid van kolen, olie en gas uit Rusland zo snel als verantwoord mogelijk af te bouwen. Het doel daarbij is dat Nederland aan het einde van dit jaar onafhankelijk is van Russische fossiele brandstoffen. [pubDate] => Fri, 22 Apr 2022 13:15:00 GMT [guid] => 42a3c8d7-d440-4ff9-bcfa-e974a123694c ) [19] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet start landelijke Energiebesparingscampagne en komt met Nationaal Isolatieprogramma om 2,5 miljoen woningen snel te isoleren [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/02/kabinet-start-landelijke-energiebesparingscampagne-en-komt-met-nationaal-isolatieprogramma-om-2.5-miljoen-woningen-snel-te-isoleren [description] => Onder de naam ‘Zet ook de knop om’ start de Rijksoverheid op 2 april 2022 een landelijke campagne om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. Om mensen te helpen bij het isoleren van hun woning komt het kabinet met het Nationaal Isolatieprogramma om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen snel en slim aan te pakken. Het doel is om 2,5 miljoen woningen te isoleren. [pubDate] => Sat, 02 Apr 2022 07:36:00 GMT [guid] => a11e131e-5581-4988-b4cc-d936666ce317 ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Duurzame energie [link] => https://www.rijksoverheid.nl/ [description] => Nieuwsberichten over het onderwerp Duurzame energie op Rijksoverheid.nl [language] => nl-NL [copyright] => Iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze feed is toegestaan [lastBuildDate] => Thu, 29 Feb 2024 19:25:55 GMT [ttl] => 5 [category] => Nieuwsberichten [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Projectprocedure nieuwe kerncentrales van start [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/19/projectprocedure-nieuwe-kerncentrales-van-start [description] => Geïnteresseerden vanaf 23 februari uitgenodigd om mee te denken. Vanaf 23 februari start het voornemen voor de nieuwbouw van 2 kerncentrales en het voorstel voor participatie. Dit is de eerste stap van de projectprocedure om tot een definitieve locatiekeuze te komen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt geïnteresseerden tussen 23 februari en 4 april uit om mee te denken over het onderzoek voor de bouw van de 2 nieuwe kerncentrales. [pubDate] => Mon, 19 Feb 2024 11:01:00 GMT [guid] => 44055a40-8664-4491-beca-2bc5696e1ef9 ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Onderzoek: duurzame energie-infrastructuur noodzakelijk voor verminderen stikstofuitstoot industrie [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/02/09/onderzoek-duurzame-energie-infrastructuur-noodzakelijk-voor-verminderen-stikstofuitstoot-industrie [description] => De uitbreiding van energie-infrastructuur is noodzakelijk voor het verminderen van de stikstofuitstoot door de industrie. Nieuw onderzoek laat zien dat de uitstoot van stikstof door de aanleg van die infrastructuur soms al binnen één jaar wordt ‘terugverdiend’ door verduurzaming van de industrie. De komende jaren moet door het hele land de energie-infrastructuur fors worden uitgebreid om iedereen in Nederland op tijd van stroom, warmte en waterstof te voorzien. Het onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische en Klimaat (EZK) biedt een belangrijke basis om de vergunningverlening en aanleg van energie-infrastructuur te kunnen versnellen. Het is één van de manieren waarop het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) werkt aan versnelling van de aanleg van (duurzame) energie-infrastructuurprojecten. [pubDate] => Fri, 09 Feb 2024 13:30:00 GMT [guid] => 857292ea-ca60-48d8-b906-3647cc9fa51b ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Actieagenda voor druk op lokale stroomnetten gepresenteerd [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/01/22/actieagenda-voor-druk-op-lokale-stroomnetten-gepresenteerd [description] => Nederlandse huishoudens, bedrijven en organisaties verduurzamen in recordtempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en de betaalbaarheid van energie, en maakt Nederland bovendien minder afhankelijk van het buitenland. Tegelijkertijd legt deze ontwikkeling een grote druk op ons elektriciteitsnet. De Rijksoverheid, netbeheerders en andere betrokken partijen kondigden eerder al extra maatregelen aan om problemen met het volle elektriciteitsnet te voorkomen en beperken. Met de vandaag gepresenteerde actieagenda nemen de betrokken partijen ook maatregelen om drukte op het laagspanningsnet tegen te gaan, waar onder andere huishoudens en kleine bedrijven op aangesloten zijn. [pubDate] => Mon, 22 Jan 2024 08:31:00 GMT [guid] => 6acd486a-e482-4018-9502-202de0c3114a ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Windparken op zee: Nederland ruim op schema, begin 2024 start tenderronde voor verdubbeling [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/20/windparken-op-zee-nederland-ruim-op-schema-begin-2024-start-tenderronde-voor-verdubbeling [description] => Vandaag heeft het consortium CrossWind de bouw van het windpark Hollandse Kust (noord) afgerond. Daarmee heeft Nederland nu in totaal 4,7 GW aan windenergie op zee gerealiseerd, goed voor ongeveer 16% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. Het doel van 4,5 GW dat in 2013 is afgesproken is daarmee ruim en binnen de afgesproken tijd behaald. Ook start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat volgende week het traject voor de gunning van 2 van de grootste windparken op zee tot nu toe, waarbij in één keer 4 GW windenergie op zee wordt vergund. Bijna net zoveel als de totale capaciteit van de bestaande windparken bij elkaar. [pubDate] => Wed, 20 Dec 2023 06:00:00 GMT [guid] => 98e39d48-28fc-496d-ae88-1176bf253f4c ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nationaal Plan Energiesysteem definitief vastgesteld [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/01/nationaal-plan-energiesysteem-definitief-vastgesteld [description] => Ons energiesysteem van de toekomst moet betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. Om duidelijkheid te geven over hoe we daar komen, maakt het kabinet nu richtinggevende keuzes. In juli heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie het concept Nationaal Plan Energiesysteem gepresenteerd. De afgelopen periode is het kabinet uitgebreid in gesprek gegaan met belanghebbenden en geïnteresseerden. De feedback die uit de gesprekken naar voren is gekomen is verwerkt in het plan. Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). [pubDate] => Fri, 01 Dec 2023 14:44:00 GMT [guid] => e4fbf564-5ca9-4daf-92ed-0255b6277039 ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Wetsvoorstel collectieve warmte voor betaalbare en duurzame warmtelevering aan burgers en bedrijven [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/23/wetsvoorstel-collectieve-warmte-voor-betaalbare-en-duurzame-warmtelevering-aan-burgers-en-bedrijven [description] => Om klimaatverandering tegen te gaan moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren moet er daarom veel gebeuren om zo’n 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te verwezenlijken als alternatief voor gas. Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) staat de groei en verduurzaming van deze collectieve warmtesystemen centraal. [pubDate] => Thu, 23 Nov 2023 06:31:00 GMT [guid] => ce022494-46b3-4f90-8aa1-a475345a6081 ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Noordzeeconferentie in Den Haag: van nationale doelen naar concrete gezamenlijke actie voor windenergie op zee [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/20/noordzeeconferentie-in-den-haag-van-nationale-doelen-naar-concrete-gezamenlijke-actie-voor-windenergie-op-zee [description] => Vandaag zetten de Noordzeelanden in Den Haag een grote stap vooruit om de plannen voor windenergie op zee te bevorderen. Een gezamenlijke Actie Agenda werkt toe naar een geïntegreerd energiesysteem in 2050, een duurzame en sterke toeleveringsketen in Europa en een beter evenwicht tussen energie en natuur op de Noordzee. Eerder dit jaar spraken de Noordzeelanden en de Europese Commissie gezamenlijke ambities uit voor windenergie op de Noordzee. De Noordzee zal de grootste bron van duurzame energie in Europa worden. Voor deze gedeelde ambities is internationale samenwerking essentieel, daarom komen de Noordzeelanden dit jaar voor de tweede keer bijeen. [pubDate] => Mon, 20 Nov 2023 12:30:00 GMT [guid] => 348cd04c-3aee-4c67-b59a-e7555cc40101 ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW) [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/15/tijdelijke-subsidieregeling-hernieuwbare-warmteprojecten [description] => Voor ondernemers van hernieuwbare warmteproject die last hebben gehad van de verstoorde energiemarkt als gevolg van de oorlog in Oekraïne, heeft de overheid een tijdelijke regeling gemaakt. Via deze tijdelijke regeling kan er in totaal € 59,4 miljoen worden uitgekeerd. Deze regeling gaat open op 20 november. [pubDate] => Wed, 15 Nov 2023 12:04:00 GMT [guid] => cac83f39-cac6-4ea5-9289-a00835ffc038 ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Duitsland en Nederland versterken samenwerking op gebied waterstof [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/14/duitsland-en-nederland-versterken-samenwerking-op-gebied-waterstof [description] => Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) ondertekende vandaag in Duisburg drie intentieverklaringen op het gebied van waterstof. Twee met de federale Duitse overheid en een met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De ondertekeningen vonden plaats als onderdeel van het werkbezoek van Koning Willem-Alexander aan Noordrijn-Westfalen op 14 november. Gelijktijdig met het werkbezoek van de Koning nam onder leiding van de staatssecretaris een veertigtal Nederlandse bedrijven deel aan een economische missie over waterstof. [pubDate] => Tue, 14 Nov 2023 15:30:00 GMT [guid] => cb62922e-c6e3-4382-b4fb-3166d09862a6 ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Start regeling voor verminderen lichthinder bij bestaande windturbines op land [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/07/start-regeling-voor-verminderen-lichthinder-bij-bestaande-windturbines-op-land [description] => Vanaf woensdag 1 november 2023 kunnen provincies gebruik maken van een eenmalige uitkering voor het installeren van een zogenoemd naderingsdetectiesystemen bij bestaande windturbines op land. Een naderingsdetectiesysteem zorgt voor minder hinder van het licht van een windturbine, doordat de rode verlichting op een windturbine alleen aangaat wanneer er een vliegtuig in de buurt van de turbine is. [pubDate] => Tue, 07 Nov 2023 14:40:00 GMT [guid] => 5bff80a2-b0a7-480b-ad36-e8b6e439f595 ) [10] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Klimaatnota 2023: Klimaatdoelen voor het eerst in zicht, uitvoering is de sleutel voor succes [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/26/klimaatnota-2023-klimaatdoelen-voor-het-eerst-in-zicht-uitvoering-is-de-sleutel-voor-succes [description] => Het kabinet heeft vandaag de Klimaatnota 2023 gepresenteerd. Voor de eerste keer komt het klimaatdoel van 55% emissiereductie in 2030 in zicht, mits de uitwerking en uitvoering van het klimaatbeleid voortvarend doorgang vinden. Het kabinet blijft hieraan werken in zijn demissionaire periode. [pubDate] => Thu, 26 Oct 2023 08:43:00 GMT [guid] => d0005d9e-7278-4033-8659-0f52d7d4adca ) [11] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Overheid en netbeheerders nemen maatregelen tegen vol stroomnet [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/18/overheid-en-netbeheerders-nemen-maatregelen-tegen-vol-stroomnet [description] => Nederlandse huishoudens en bedrijven verduurzamen in record tempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. Daarmee komen de Nederlandse klimaatdoelen voor het eerst binnen bereik, maar de uitbreiding van het elektriciteitsnet kan de snel stijgende vraag naar ruimte op het net niet bijhouden. Daarom nemen het kabinet en de netbeheerders nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven zoveel mogelijk door kan gaan. Deze maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren. [pubDate] => Wed, 18 Oct 2023 12:05:00 GMT [guid] => 2d905741-d2da-4dd3-b07a-f1b3029458e7 ) [12] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nederland en Denemarken werken samen aan transport en opslag van CO2 [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/16/nederland-en-denemarken-werken-samen-aan-transport-en-opslag-van-co2 [description] => Nederland en Denemarken tekenen vandaag een akkoord om samen te werken aan transport en opslag van CO2 (CCS). Beide landen willen de industrie verduurzamen en een bijdrage leveren aan de Europese klimaatdoelstellingen door grensoverschrijdend transport van CO2 tussen havens en industrie mogelijk te maken. Dat doen Nederland en Denemarken met grensoverschrijdende projecten voor afvang, transport en opslag van CO2. [pubDate] => Mon, 16 Oct 2023 15:00:00 GMT [guid] => 221a2873-c4fd-4be3-ad45-ee0d8de4c2b6 ) [13] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 250 miljoen voor meerdere kleine waterstofprojecten voor maximaal leereffect [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/09/%E2%82%AC250-miljoen-voor-meerdere-kleine-waterstofprojecten-voor-maximaal-leereffect [description] => Het kabinet start een subsidieregeling voor kleinere elektrolyseprojecten voor de productie van waterstof met duurzame energie. Het bedrag van bijna € 250 miljoen moet zorgen voor 100 megawatt aan elektrolysecapaciteit. Het kabinet hoopt met dit geld 5 tot 10 kleinere projecten te helpen realiseren door het hele land, zodat meerdere bedrijven en lokale overheden ervaring op kunnen doen met elektrolyse. [pubDate] => Mon, 09 Oct 2023 05:00:00 GMT [guid] => e3eb16ee-edfd-4a4a-b791-889d3f7e7158 ) [14] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Betere benutting duurzame elektriciteit van grote zonneparken door batterijen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/10/05/betere-benutting-duurzame-elektriciteit-van-grote-zonneparken-door-batterijen [description] => Het kabinet stelt € 416 miljoen beschikbaar voor het gebruik van batterijen bij grote zonneparken op land en daken. Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een voorstel gedaan om de transporttarieven voor batterijen aan te passen om de kosten te verlagen. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen in te zetten op het Nederlandse elektriciteitsnet en kunnen naar verwachting veel meer batterijen geïnstalleerd worden. Door de inzet van batterijen bij grote zonneparken op land en daken wordt ‘uitgesteld leveren’ mogelijk en kan de opgewekte duurzame elektriciteit beter benut worden. Op momenten dat er meer zonne-energie wordt opgewekt dan verbruikt, wordt elektriciteit tijdelijk opgeslagen en op momenten dat de zon niet of nauwelijks schijnt aan het stroomnet geleverd. Doordoor is er minder inzet van gas- en kolencentrales nodig tijdens die (avond)uren. [pubDate] => Thu, 05 Oct 2023 12:45:00 GMT [guid] => 684ce644-3fca-4ac0-90ff-79ec7c74c6dc ) [15] => SimpleXMLElement Object ( [title] => € 210 miljoen extra voor isolatie en warmtepompen [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/25/210-miljoen-extra-voor-isolatie-en-warmtepompen [description] => Het budget van de ISDE, de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, is in verband met het grote aantal aanvragen dit jaar tussentijds met € 210 miljoen verhoogd. Daarmee is er in totaal € 560 miljoen beschikbaar in 2023. De ophoging van de subsidie is sinds 23 september 2023 beschikbaar. [pubDate] => Mon, 25 Sep 2023 13:18:00 GMT [guid] => cd647674-1dad-473d-b155-cae1cc2a7ebe ) [16] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Minister-president bezoekt de Verenigde Arabische Emiraten [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/21/minister-president-bezoekt-verenigde-arabische-emiraten [description] => Minister-president Rutte brengt dinsdag 26 september een bezoek aan Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het bezoek staat in het teken van de brede betrekkingen tussen Nederland en de VAE en van samenwerking op het gebied van de energietransitie. [pubDate] => Thu, 21 Sep 2023 11:20:00 GMT [guid] => 46dfd905-6acf-4c09-a973-883b7a95a3bc ) [17] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet investeert € 500 miljoen in netwerkbedrijf Stedin [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/09/08/kabinet-investeert-500-miljoen-euro-in-netwerkbedrijf-stedin [description] => Het kabinet is voornemens om € 500 miljoen in het regionale netwerkbedrijf Stedin te investeren. Deze kapitaalstorting is op verzoek van Stedin om voldoende te kunnen blijven investeren in het elektriciteitsnet. Door de storting van eigen vermogen wordt de Nederlandse staat aandeelhouder in het bedrijf. Stedin zal hiermee een staatsdeelneming worden. De ministerraad is hier op voorstel van minister Kaag van Financiën en minister Jetten voor Klimaat en Energie mee akkoord gegaan. [pubDate] => Fri, 08 Sep 2023 12:15:00 GMT [guid] => 1652c5c4-2e0c-4966-9c1c-8058fe9c122f ) [18] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Ruimte voor zonne-energie [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/07/06/ruimte-voor-zonne-energie [description] => Zonne-energie is schoon, goed voor de portemonnee en de leveringszekerheid. Nederland is koploper in zonne-energie binnen Europa; nog nooit was de groei van het aantal zonnepanelen zo hoog als in het afgelopen jaar. Ook komende jaren verwachten we dat die groei doorzet. Uitdagingen bij de groei van zonne-energie zijn de ruimte voor zonnepanelen in Nederland en de capaciteit op het elektriciteitsnet. Het kabinet wil daarom dat die groei van kwaliteit is en dat daarbij slim gebruik wordt gemaakt van de ruimte en van het elektriciteitsnet. [pubDate] => Thu, 06 Jul 2023 15:08:00 GMT [guid] => f587ec4c-e080-464c-a5d4-d993e8eb2950 ) [19] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet presenteert strategie voor energiesysteem van de toekomst [link] => https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/07/03/kabinet-presenteert-strategie-voor-energiesysteem-van-de-toekomst [description] => Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat heeft grote gevolgen voor het toekomstige energiesysteem. Het verandert hoe we energie opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken. En biedt economische kansen en ruimte voor nieuwe verdienmodellen. Om in 2050 een duurzaam energiesysteem te hebben, moeten we daar nu al op gaan aansturen en ons voorbereiden. De keuzes die we de komende jaren maken zijn bepalend voor 2040 en daarna. Klimaat- en energieminister Jetten heeft vandaag namens het kabinet met het Nationaal Plan Energiesysteem en Programma Energiehoofdstructuur de strategie, richtinggevende keuzes en plan voor de benodigde ruimte voor het energiesysteem van 2050 gepresenteerd. [pubDate] => Mon, 03 Jul 2023 12:00:00 GMT [guid] => e8611a2e-032f-4cae-b914-eef94623fbf3 ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Essent nieuwsberichten RSS [link] => https://www.essent.nl [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [image] => SimpleXMLElement Object ( [link] => https://www.essent.nl [title] => nieuwsberichten RSS [url] => ../img/rss-essent.gif ) [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Bedrijfsleven roept overheid op tot maken van klimaatwet [news_tags] => SimpleXMLElement Object ( ) [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/bedrijfsleven-roept-overheid-op-tot-maken-van-klimaatwet.html [description] =>

Essent lid van Transitiecoalitie om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie

Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Negenendertig (39) spelers, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie en willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt die ‘Parijs’ realiseert. Essent is lid van de Transitiecoalitie. [guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/bedrijfsleven-roept-overheid-op-tot-maken-van-klimaatwet.html [pubDate] => Wed, 26 Oct 2016 11:53:01 GMT ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Duurzaamheidsonderzoek onder energieleveranciers geeft verkeerd beeld [news_tags] => SimpleXMLElement Object ( ) [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/duurzaamheidsonderzoek-onder-energieleveranciers-geeft-verkeerd-beeld.html [description] =>

Essent vindt het een goed idee om consumenten meer inzicht te geven in de duurzaamheid van hun energieleverancier. Zij moeten op basis van betrouwbare en objectieve informatie hun keuze voor een energieleverancier kunnen maken. Het vandaag gepubliceerde jaarlijkse onderzoek van enkele maatschappelijke partijen naar de duurzaamheid van energieleveranciers, is volgens Essent hiervoor niet geschikt.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/duurzaamheidsonderzoek-onder-energieleveranciers-geeft-verkeerd-beeld.html [pubDate] => Mon, 17 Oct 2016 20:53:01 GMT ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Marjet van den Brand brengt remake ‘Our House’ uit [news_tags] => Comfort [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/marjet-van-den-brand-brengt-remake-our-house-uit.html [description] =>

Marjet van den Brand, ex-kwartfinalist van The Voice of Holland 2012, zong de Madness-hit ‘Our House’ opnieuw in voor de reclamespot van Essent. De nieuwe versie leverde een uitnodiging van 3FM DJ Anoûl Hendriks op voor een studio-optreden en wordt nu officieel uitgebracht. De opbrengsten van het vernieuwde nummer gaan naar stichting Het Vergeten Kind.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/marjet-van-den-brand-brengt-remake-our-house-uit.html [pubDate] => Wed, 12 Oct 2016 10:07:23 GMT ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Essent en SnowWorld creëren zonnepark van 8.000 zonnepanelen [news_tags] => zon [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/essent-en-snowworld-creeren-zonnepark-van-8000-zonnepanelen.html [description] =>

Essent en SnowWorld hebben contracten ondertekend voor de installatie van zonnepanelen op de daken van de pistes van Snowworld in Zoetermeer als Landgraaf. Essent, al jarenlang de energieleverancier van SnowWorld, helpt SnowWorld bij het ontwikkelen en realiseren van dit grootschalige zonnestroomproject.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/essent-en-snowworld-creeren-zonnepark-van-8000-zonnepanelen.html [pubDate] => Tue, 11 Oct 2016 13:26:21 GMT ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Essent en servicepartner Volta Limburg winnen aanbesteding 100.000 zonnepanelen [news_tags] => zon [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/essent-en-servicepartner-volta-limburg-winnen-aanbesteding-100000zonnepanelen.html [description] =>

Volta Limburg, servicepartner van Essent, heeft de Europese aanbesteding voor zonnepanelen voor 7.250 huishoudens in de Limburgse gemeente Parkstad gewonnen. Door het winnen van deze aanbesteding geeft Essent een belangrijke impuls aan het verduurzamen van de energievoorziening voor consumenten in Nederland.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/essent-en-servicepartner-volta-limburg-winnen-aanbesteding-100000zonnepanelen.html [pubDate] => Mon, 10 Oct 2016 17:32:41 GMT ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Susanne Bach overhandigt Young Talent Award aan Eeke Olijve-van den Brink [news_tags] => HR [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/susanne-bach-overhandigt-young-talent-award.html [description] =>

Susanne Bach, Senior Innovation Manager bij Essent en Talent van het Jaar 2015, heeft gisterenavond de Young Talent Award uitgereikt namens de Stichting Topvrouw van het jaar. Daarmee droeg zij het stokje over aan haar opvolgster Eeke Olijve-van den Brink van ABN AMRO MeesPierson.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/susanne-bach-overhandigt-young-talent-award.html [pubDate] => Fri, 30 Sep 2016 10:07:23 GMT ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Essent en vtwonen werken samen aan comfortabel thuis in nieuw tv-seizoen Weer Verliefd op je Huis [news_tags] => Comfort,energiebesparing [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/essenr-vtwonen-werken-samen-aan-nieuw-tv-seizoen-weer-verliefd-op-je-huis.html [description] =>

Essent en vtwonen doen er in het nieuwe tv-seizoen van SBS6 alles aan om mensen weer verliefd te laten worden op hun huis. In het programma Weer Verliefd op je Huis vervullen een styliste van vtwonen en een specialist van Essent alle styling- en comfortwensen van de deelnemers aan het tv-programma. De eerste aflevering van Weer Verliefd op je Huis met Essent is aanstaande zondag om 19.30 uur te zien.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/essenr-vtwonen-werken-samen-aan-nieuw-tv-seizoen-weer-verliefd-op-je-huis.html [pubDate] => Thu, 15 Sep 2016 11:07:23 GMT ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Het Vergeten Kind brengt bezoek aan FC Groningen [news_tags] => FC_Groningen [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/het-vergeten-kind-brengt-bezoek-aan-fc-groningen.html [description] =>

Namens stichting Het Vergeten Kind brachten 10 kinderen uit de regio Groningen gisteren een bezoek aan FC Groningen. Op uitnodiging van hoofdsponsor Essent woonden zij op speciaal gecreëerde plaatsen de wedstrijd tegen Sparta bij. Het Vergeten Kind is de eerste in de rij maatschappelijke doelen die Essent dit seizoen ontvangt bij de thuiswedstrijden van de Trots van het Noorden.

‘Ik ben nog nooit bij een wedstrijd van FC Groningen geweest. Het was super leuk om hier een keer naar toe te gaan’, aldus Jaymelie, een van de aanwezige kinderen.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/het-vergeten-kind-brengt-bezoek-aan-fc-groningen.html [pubDate] => Mon, 12 Sep 2016 13:31:34 GMT ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Sociaal Economische Raad bezoekt Energiekoplopers in Heerhugowaard [news_tags] => Energieakkoord [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/ser-bezoekt-energiekoplopers-heerhugowaard.html [description] =>

Een delegatie van de SER Borgingscommissie Energieakkoord, onder leiding van voorzitter Ed Nijpels, heeft donderdag 8 september een werkbezoek gebracht aan de slimme energieproeftuin Energiekoplopers in de ‘Stad van de Zon’ in Heerhugowaard. In deze proeftuin onderzoeken energiebedrijf Essent en netwerkbedrijf Alliander samen met 200 huishoudens hoe zij het (lokale) elektriciteitsnet betrouwbaar kunnen houden door met een slim energiesysteem en slimme apparaten flexibel met energie om te gaan.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/ser-bezoekt-energiekoplopers-heerhugowaard.html [pubDate] => Thu, 08 Sep 2016 10:56:00 GMT ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Essent Helemaal thuis [news_tags] => Comfort,energiebesparing [link] => https://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2016/essent-helemaal-thuis.html [description] =>

Essent lanceert in samenwerking met haar bureau Etcetera op woensdag 7 september een nieuwe film met een nieuwe merkbelofte: Helemaal thuis. Hiermee keert Essent terug naar de campagneregel van een aantal jaren geleden.

[guid] => /content/overessent/actueel/archief/2016/essent-helemaal-thuis.html [pubDate] => Wed, 07 Sep 2016 15:33:06 GMT ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => energie – KIJK Magazine [link] => https://www.kijkmagazine.nl [description] => Blijf doorvragen [lastBuildDate] => Fri, 09 Feb 2024 12:47:28 +0000 [language] => nl [generator] => https://wordpress.org/?v=5.8.6 [image] => SimpleXMLElement Object ( [url] => https://www.kijkmagazine.nl/app/uploads/sites/3/2023/01/cropped-KIJK_Logo_2015_Zwart1-e1674555111716-32x32.jpg [title] => energie – KIJK Magazine [link] => https://www.kijkmagazine.nl [width] => 32 [height] => 32 ) [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Vijf vragen over het Europese kernfusierecord [link] => https://www.kijkmagazine.nl/science/vijf-vragen-over-het-europese-kernfusierecord/ [pubDate] => Fri, 09 Feb 2024 12:46:30 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=226494 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Bitcoins minen slurpt energie: maar er zijn nog veel meer nadelen [link] => https://www.kijkmagazine.nl/tech/bitcoins-minen-energie/ [pubDate] => Tue, 06 Feb 2024 11:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=226233 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Betavolt belooft batterij die 50 jaar stroom levert – zonder op te laden [link] => https://www.kijkmagazine.nl/tech/betavolt-belooft-batterij-die-50-jaar-stroom-levert-zonder-op-te-laden/ [pubDate] => Wed, 17 Jan 2024 14:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=225025 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Proef met superefficiënte CO2-krachtcentrale bijna van start [link] => https://www.kijkmagazine.nl/tech/proef-met-superefficiente-co2-krachtcentrale-bijna-van-start/ [pubDate] => Wed, 01 Nov 2023 14:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=221460 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hoe werkt een biomassacentrale? [link] => https://www.kijkmagazine.nl/tech/hoe-werkt-een-biomassacentrale/ [pubDate] => Thu, 31 Aug 2023 13:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=217399 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Wat als de hele wereld zou fietsen als de Nederlanders? [link] => https://www.kijkmagazine.nl/nieuws/wat-als-de-hele-wereld-zou-fietsen-als-de-nederlanders/ [pubDate] => Mon, 14 Aug 2023 10:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=216038 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Amerikanen claimen een tweede kernfusieprestatie [link] => https://www.kijkmagazine.nl/science/amerikanen-claimen-een-tweede-kernfusie-prestatie/ [pubDate] => Mon, 07 Aug 2023 14:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=215704 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Is het mogelijk om energie uit het niets te halen? [link] => https://www.kijkmagazine.nl/artikel/is-het-mogelijk-om-energie-uit-het-niets-te-halen/ [pubDate] => Thu, 27 Jul 2023 13:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=214734 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Zwaartekracht gebruiken als batterij [link] => https://www.kijkmagazine.nl/artikel/batterijen/ [pubDate] => Thu, 02 Mar 2023 08:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) [8] => SimpleXMLElement Object ( ) [9] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=209200 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hoe wek je energie op met golven? [link] => https://www.kijkmagazine.nl/artikel/golfenergie/ [pubDate] => Sat, 04 Feb 2023 14:00:00 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) [8] => SimpleXMLElement Object ( ) [9] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.kijkmagazine.nl/?p=208367 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => FluxEnergie [link] => https://www.fluxenergie.nl [description] => Vakblad voor de energiesector [lastBuildDate] => Fri, 29 May 2020 06:42:08 +0000 [language] => nl-NL [generator] => https://wordpress.org/?v=6.4.3 [image] => SimpleXMLElement Object ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/favicon.png [title] => FluxEnergie [link] => https://www.fluxenergie.nl [width] => 32 [height] => 32 ) [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Verbruik hernieuwbare energie met 16 procent gegroeid [link] => https://www.fluxenergie.nl/verbruik-hernieuwbare-energie-met-16-procent-gegroeid/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/verbruik-hernieuwbare-energie-met-16-procent-gegroeid/#respond [pubDate] => Fri, 29 May 2020 06:42:08 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64949 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/03/zonnepark-maassluis-480x360.jpeg [length] => 34280 [type] => image/jpeg ) ) ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Limburg wil miljoenen in energietransitie investeren [link] => https://www.fluxenergie.nl/limburg-wil-miljoenen-in-energietransitie-investeren/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/limburg-wil-miljoenen-in-energietransitie-investeren/#respond [pubDate] => Thu, 14 May 2020 10:28:33 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64945 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/05/170524-Zonnepanelen-480x224.jpg [length] => 31858 [type] => image/jpeg ) ) ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => S4 GroNext gaat plastic tot gas verwerken in Eemshaven [link] => https://www.fluxenergie.nl/s4-gronext-gaat-plastic-tot-gas-verwerken-in-eemshaven/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/s4-gronext-gaat-plastic-tot-gas-verwerken-in-eemshaven/#respond [pubDate] => Wed, 13 May 2020 10:35:02 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64941 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-480x320.jpg [length] => 22918 [type] => image/jpeg ) ) ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nieuw windpark op Maasvlakte helpt ministerie aan groene stroom [link] => https://www.fluxenergie.nl/nieuw-windpark-op-maasvlakte-helpt-ministerie-aan-groene-stroom/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/nieuw-windpark-op-maasvlakte-helpt-ministerie-aan-groene-stroom/#comments [pubDate] => Thu, 26 Mar 2020 06:00:42 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64932 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2016/06/160616-WindmolensHogerjpg-480x224.jpg [length] => 14947 [type] => image/jpeg ) ) ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Energiebedrijf Eneco definitief in Japanse handen [link] => https://www.fluxenergie.nl/energiebedrijf-eneco-definitief-in-japanse-handen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/energiebedrijf-eneco-definitief-in-japanse-handen/#respond [pubDate] => Wed, 25 Mar 2020 16:07:36 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64929 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/01/hoofdkantoor-eneco-480x320.jpg [length] => 32567 [type] => image/jpeg ) ) ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Kabinet onderzoekt versneld sluiten kolencentrales [link] => https://www.fluxenergie.nl/kabinet-onderzoekt-versneld-sluiten-kolencentrales/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/kabinet-onderzoekt-versneld-sluiten-kolencentrales/#comments [pubDate] => Tue, 24 Mar 2020 06:30:01 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64927 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2016/10/161011-ESSENT-kolencentrale-eemshaven-480x223.jpg [length] => 25565 [type] => image/jpeg ) ) ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => CBS: productie groene elektriciteit neemt snel toe [link] => https://www.fluxenergie.nl/cbs-productie-groene-elektriciteit-neemt-snel-toe/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/cbs-productie-groene-elektriciteit-neemt-snel-toe/#comments [pubDate] => Wed, 04 Mar 2020 15:32:37 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64924 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/07/hst-tunnel-peerdsbos-1-480x360.jpg [length] => 35785 [type] => image/jpeg ) ) ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => ‘Eind stijging wereldwijde CO2-uitstoot door energieproductie’ [link] => https://www.fluxenergie.nl/eind-stijging-wereldwijde-co2-uitstoot-door-energieproductie/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/eind-stijging-wereldwijde-co2-uitstoot-door-energieproductie/#respond [pubDate] => Wed, 12 Feb 2020 07:00:18 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64919 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/05/170505-CO2uitstoot-480x224.jpg [length] => 20649 [type] => image/jpeg ) ) ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Amsterdam wil in 2030 meeste huishoudens op zon- en windstroom [link] => https://www.fluxenergie.nl/amsterdam-wil-in-2030-meeste-huishoudens-op-zon-en-windstroom/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/amsterdam-wil-in-2030-meeste-huishoudens-op-zon-en-windstroom/#respond [pubDate] => Wed, 12 Feb 2020 06:53:50 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64916 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2015/09/Schermafbeelding-2015-09-04-om-11.24.44-AM-e1441336957705-480x252.jpg [length] => 15561 [type] => image/jpeg ) ) ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Liander sloot recordaantal zonnepanelen aan op stroomnet [link] => https://www.fluxenergie.nl/liander-sloot-recordaantal-zonnepanelen-aan-op-stroomnet/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/liander-sloot-recordaantal-zonnepanelen-aan-op-stroomnet/#comments [pubDate] => Thu, 23 Jan 2020 11:00:36 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64907 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/01/solar-panel-array-1591358_1280-480x243.jpg [length] => 29245 [type] => image/jpeg ) ) ) [10] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Utrecht wil minder windmolens in Rijnenburgpolder [link] => https://www.fluxenergie.nl/utrecht-wil-minder-windmolens-in-rijnenburgpolder/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/utrecht-wil-minder-windmolens-in-rijnenburgpolder/#comments [pubDate] => Thu, 16 Jan 2020 10:46:07 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64902 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/05/Windmolenpark_Sternweg-480x333.jpg [length] => 21587 [type] => image/jpeg ) ) ) [11] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Acht provincies over op duurzame energie [link] => https://www.fluxenergie.nl/acht-provincies-over-op-duurzame-energie/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/acht-provincies-over-op-duurzame-energie/#respond [pubDate] => Thu, 02 Jan 2020 08:30:55 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64896 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/03/solar-system-2939560_1920-480x246.jpg [length] => 26334 [type] => image/jpeg ) ) ) [12] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Omzet van Vattenfall is verder gestegen [link] => https://www.fluxenergie.nl/omzet-van-vattenfall-is-verder-gestegen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/omzet-van-vattenfall-is-verder-gestegen/#comments [pubDate] => Tue, 29 Oct 2019 11:19:46 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64892 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/02/Eneco-Vattenfall-480x270.jpg [length] => 16965 [type] => image/jpeg ) ) ) [13] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Duitsland voert in 2021 brede CO2-heffing in [link] => https://www.fluxenergie.nl/duitsland-voert-in-2021-brede-co2-heffing-in/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/duitsland-voert-in-2021-brede-co2-heffing-in/#comments [pubDate] => Fri, 20 Sep 2019 14:37:23 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64885 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2016/10/161014-Duitsland-480x224.jpg [length] => 21652 [type] => image/jpeg ) ) ) [14] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Plannen in Hamburg voor ’s werelds grootste waterstoffabriek [link] => https://www.fluxenergie.nl/plannen-in-hamburg-voor-s-werelds-grootste-waterstoffabriek/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/plannen-in-hamburg-voor-s-werelds-grootste-waterstoffabriek/#respond [pubDate] => Fri, 20 Sep 2019 07:48:52 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64882 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/09/Waterstof-480x268.png [length] => 206581 [type] => image/png ) ) ) [15] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Haven Amsterdam wil met Tata Steel waterstoffabriek bouwen [link] => https://www.fluxenergie.nl/haven-amsterdam-wil-met-tata-steel-waterstoffabriek-bouwen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/haven-amsterdam-wil-met-tata-steel-waterstoffabriek-bouwen/#comments [pubDate] => Fri, 20 Sep 2019 07:46:30 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64880 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/09/waterstoffabriek-480x267.png [length] => 215725 [type] => image/png ) ) ) [16] => SimpleXMLElement Object ( [title] => KLM gaat straks biokerosine tanken in haven van Delfzijl [link] => https://www.fluxenergie.nl/klm-gaat-straks-biokerosine-tanken-in-haven-van-delfzijl/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/klm-gaat-straks-biokerosine-tanken-in-haven-van-delfzijl/#comments [pubDate] => Fri, 20 Sep 2019 07:44:24 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64875 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/09/Biokerosine-480x266.png [length] => 234749 [type] => image/png ) ) ) [17] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Busvervoer in Nederland wordt steeds schoner [link] => https://www.fluxenergie.nl/busvervoer-in-nederland-wordt-steeds-schoner/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/busvervoer-in-nederland-wordt-steeds-schoner/#respond [pubDate] => Tue, 17 Sep 2019 09:30:18 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64869 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/09/Groengasbus-van-EBS-aan-tankpunt-PitPoint-480x360.jpeg [length] => 26904 [type] => image/jpeg ) ) ) [18] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Miljoenensubsidie OrangeGas voor bouw van waterstoftankstations [link] => https://www.fluxenergie.nl/miljoenensubsidie-orangegas-voor-bouw-van-waterstoftankstations/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/miljoenensubsidie-orangegas-voor-bouw-van-waterstoftankstations/#respond [pubDate] => Fri, 13 Sep 2019 08:29:42 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64864 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/09/Bovag-Kerkhof-Waterstof-_9216-shop-01-e1568038020549-480x270.jpg [length] => 33600 [type] => image/jpeg ) ) ) [19] => SimpleXMLElement Object ( [title] => CNG/LNG-station geopend langs snelweg E40 [link] => https://www.fluxenergie.nl/cng-lng-station-geopend-langs-snelweg-e40/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/cng-lng-station-geopend-langs-snelweg-e40/#respond [pubDate] => Fri, 13 Sep 2019 08:26:27 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64861 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/09/LNG-Truck-Heverlee-480x318.jpg [length] => 41933 [type] => image/jpeg ) ) ) [20] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Liander tekent bezwaar aan tegen boete voor te laat aansluiten Fastned [link] => https://www.fluxenergie.nl/liander-tekent-bezwaar-aan-tegen-boete-voor-te-laat-aansluiten-fastned/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/liander-tekent-bezwaar-aan-tegen-boete-voor-te-laat-aansluiten-fastned/#respond [pubDate] => Fri, 13 Sep 2019 08:24:32 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64859 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/04/fastned-480x346.jpg [length] => 44701 [type] => image/jpeg ) ) ) [21] => SimpleXMLElement Object ( [title] => H2point gaat waterstofstation bouwen in Roosendaal, opening in 2020 [link] => https://www.fluxenergie.nl/h2point-gaat-waterstofstation-bouwen-in-roosendaal-opening-in-2020/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/h2point-gaat-waterstofstation-bouwen-in-roosendaal-opening-in-2020/#respond [pubDate] => Tue, 27 Aug 2019 10:42:34 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64856 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/02/Waterstof-WaterstofNet-Helmond-480x320.jpg [length] => 29473 [type] => image/jpeg ) ) ) [22] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Anti-windmolenactivist Nieboer begint partij [link] => https://www.fluxenergie.nl/anti-windmolenactivist-nieboer-begint-partij/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/anti-windmolenactivist-nieboer-begint-partij/#respond [pubDate] => Thu, 22 Aug 2019 10:59:56 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64853 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/02/170224-OffshoreWindRecord-480x224.jpg [length] => 17525 [type] => image/jpeg ) ) ) [23] => SimpleXMLElement Object ( [title] => ElaadNL: 75 procent OV-bussen in 2025 elektrisch [link] => https://www.fluxenergie.nl/elaadnl-75-procent-ov-bussen-in-2025-elektrisch/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/elaadnl-75-procent-ov-bussen-in-2025-elektrisch/#respond [pubDate] => Mon, 19 Aug 2019 08:45:02 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64849 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/08/Transdev-3-480x320.jpg [length] => 43178 [type] => image/jpeg ) ) ) [24] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Moederbedrijf Essent ziet winst afnemen, RWE profiteert van hogere prijzen [link] => https://www.fluxenergie.nl/moederbedrijf-essent-ziet-winst-afnemen-rwe-profiteert-van-hogere-prijzen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/moederbedrijf-essent-ziet-winst-afnemen-rwe-profiteert-van-hogere-prijzen/#respond [pubDate] => Wed, 14 Aug 2019 09:09:39 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64845 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/08/impressien33-135137-480x270.jpg [length] => 19131 [type] => image/jpeg ) ) ) [25] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nederlands bedrijf aan de slag met windpark voor kust van Taiwan [link] => https://www.fluxenergie.nl/nederlands-bedrijf-aan-de-slag-met-windpark-voor-kust-van-taiwan/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/nederlands-bedrijf-aan-de-slag-met-windpark-voor-kust-van-taiwan/#respond [pubDate] => Fri, 09 Aug 2019 12:34:38 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64839 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/08/windpark-480x360.jpg [length] => 30638 [type] => image/jpeg ) ) ) [26] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Boete uitgedeeld aan Liander voor te laat aansluiten Fastned [link] => https://www.fluxenergie.nl/boete-uitgedeeld-aan-liander-voor-te-laat-aansluiten-fastned/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/boete-uitgedeeld-aan-liander-voor-te-laat-aansluiten-fastned/#respond [pubDate] => Wed, 07 Aug 2019 13:44:52 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64837 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/04/fastned-480x346.jpg [length] => 44701 [type] => image/jpeg ) ) ) [27] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Alliander: zonneparken graag alleen nog waar het kan [link] => https://www.fluxenergie.nl/alliander-zonneparken-graag-alleen-nog-waar-het-kan/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/alliander-zonneparken-graag-alleen-nog-waar-het-kan/#respond [pubDate] => Tue, 06 Aug 2019 06:05:44 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64835 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2017/07/1920_zonneparkdelfzijlsmall-480x360.jpg [length] => 49630 [type] => image/jpeg ) ) ) [28] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Provincies vol aan de slag met praktische invulling Klimaatakkoord [link] => https://www.fluxenergie.nl/provincies-vol-aan-de-slag-met-praktische-invulling-klimaatakkoord/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/provincies-vol-aan-de-slag-met-praktische-invulling-klimaatakkoord/#respond [pubDate] => Mon, 29 Jul 2019 13:11:00 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64831 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/07/solar-panel-pixabay-480x360.jpg [length] => 37636 [type] => image/jpeg ) ) ) [29] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Shell gaat waterstof aanbieden op tankstation in Groningen [link] => https://www.fluxenergie.nl/shell-gaat-waterstof-aanbieden-op-tankstation-in-groningen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/shell-gaat-waterstof-aanbieden-op-tankstation-in-groningen/#comments [pubDate] => Mon, 29 Jul 2019 09:05:03 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64828 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/07/Shell-waterstof-e1541172246527-480x320.jpg [length] => 31384 [type] => image/jpeg ) ) ) [30] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Na Shell heeft ook Rabobank interesse in overname Eneco [link] => https://www.fluxenergie.nl/na-shell-heeft-ook-rabobank-interesse-in-overname-eneco/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/na-shell-heeft-ook-rabobank-interesse-in-overname-eneco/#comments [pubDate] => Fri, 19 Jul 2019 08:11:48 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64825 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/01/Eneco-480x327.jpg [length] => 23348 [type] => image/jpeg ) ) ) [31] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Vattenfall bouwt tweede subsidieloze windpark Noordzee [link] => https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-bouwt-tweede-subsidieloze-windpark-noordzee/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/vattenfall-bouwt-tweede-subsidieloze-windpark-noordzee/#comments [pubDate] => Thu, 11 Jul 2019 13:42:33 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64821 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/09/RENTEL-SEA-INSTALLER-KLOET19072018-480x270.jpg [length] => 12702 [type] => image/jpeg ) ) ) [32] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Schip bunkert LNG tijdens containeroverslag [link] => https://www.fluxenergie.nl/schip-bunkert-lng-tijdens-containeroverslag/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/schip-bunkert-lng-tijdens-containeroverslag/#comments [pubDate] => Mon, 08 Jul 2019 12:13:39 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64817 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/07/containerships-nord-simops-rotterdam-480x360.jpg [length] => 59989 [type] => image/jpeg ) ) ) [33] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Raad van State zet streep door gasbesluit van kabinet [link] => https://www.fluxenergie.nl/raad-van-state-zet-streep-door-gasbesluit-van-kabinet/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/raad-van-state-zet-streep-door-gasbesluit-van-kabinet/#respond [pubDate] => Wed, 03 Jul 2019 08:39:13 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64814 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/03/vlam-gas-480x360.jpg [length] => 18553 [type] => image/jpeg ) ) ) [34] => SimpleXMLElement Object ( [title] => RAI en BOVAG: klimaatplannen van kabinet zijn realistisch [link] => https://www.fluxenergie.nl/rai-en-bovag-klimaatplannen-van-kabinet-zijn-realistisch/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/rai-en-bovag-klimaatplannen-van-kabinet-zijn-realistisch/#respond [pubDate] => Fri, 28 Jun 2019 17:00:53 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64810 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/02/Waterstof-WaterstofNet-Helmond-480x320.jpg [length] => 29473 [type] => image/jpeg ) ) ) [35] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Regeringspartijen positief over Klimaatakkoord [link] => https://www.fluxenergie.nl/regeringspartijen-positief-over-klimaatakkoord/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/regeringspartijen-positief-over-klimaatakkoord/#respond [pubDate] => Fri, 28 Jun 2019 13:27:36 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64806 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/03/zonnepark-maassluis-480x360.jpeg [length] => 34280 [type] => image/jpeg ) ) ) [36] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Koning Willem-Alexander opent duurzame waterstofinstallatie [link] => https://www.fluxenergie.nl/koning-willem-alexander-opent-duurzame-waterstofinstallatie/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/koning-willem-alexander-opent-duurzame-waterstofinstallatie/#comments [pubDate] => Wed, 26 Jun 2019 13:53:57 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64801 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/06/Opening_HyStock_Gasunie_Koning_Willem_Alexander-480x320.jpeg [length] => 44278 [type] => image/jpeg ) ) ) [37] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Taxi’s voor WMO-vervoer in Den Haag gaan rijden op waterstof [link] => https://www.fluxenergie.nl/taxis-voor-wmo-vervoer-in-den-haag-gaan-rijden-op-waterstof/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/taxis-voor-wmo-vervoer-in-den-haag-gaan-rijden-op-waterstof/#comments [pubDate] => Mon, 24 Jun 2019 12:35:13 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64793 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/06/Toyota-Mirai--480x320.jpg [length] => 44443 [type] => image/jpeg ) ) ) [38] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Fastned viert opening van honderdste snellaadstation [link] => https://www.fluxenergie.nl/fastned-viert-opening-van-honderdste-snellaadstation/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/fastned-viert-opening-van-honderdste-snellaadstation/#respond [pubDate] => Mon, 17 Jun 2019 12:36:16 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64796 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/03/Fastned-De-Watering-480x251.jpg [length] => 30224 [type] => image/jpeg ) ) ) [39] => SimpleXMLElement Object ( [title] => PitPoint maakt overstap naar groengas op alle CNG-locaties [link] => https://www.fluxenergie.nl/pitpoint-maakt-overstap-naar-groengas-op-alle-cng-locaties/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/pitpoint-maakt-overstap-naar-groengas-op-alle-cng-locaties/#respond [pubDate] => Fri, 14 Jun 2019 07:39:11 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64798 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/06/PitPoint-2019_groengas-480x273.jpg [length] => 24610 [type] => image/jpeg ) ) ) [40] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Rotterdam krijgt 55 elektrische bussen [link] => https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-krijgt-55-elektrische-bussen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/rotterdam-krijgt-55-elektrische-bussen/#comments [pubDate] => Wed, 05 Jun 2019 10:43:12 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) [5] => SimpleXMLElement Object ( ) [6] => SimpleXMLElement Object ( ) [7] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64788 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/06/190603bus04-480x320.jpg [length] => 43001 [type] => image/jpeg ) ) ) [41] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Eerste Kamer neemt Klimaatwet aan [link] => https://www.fluxenergie.nl/eerste-kamer-neemt-klimaatwet-aan/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/eerste-kamer-neemt-klimaatwet-aan/#respond [pubDate] => Tue, 28 May 2019 14:41:24 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64782 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/05/Windmolenpark_Sternweg-480x333.jpg [length] => 21587 [type] => image/jpeg ) ) ) [42] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Twents technologiebedrijf BTG krijgt prijs voor duurzame olie [link] => https://www.fluxenergie.nl/twents-technologiebedrijf-btg-krijgt-prijs-voor-duurzame-olie/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/twents-technologiebedrijf-btg-krijgt-prijs-voor-duurzame-olie/#respond [pubDate] => Tue, 28 May 2019 06:37:12 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64779 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/05/zaagsel-480x320.jpg [length] => 69926 [type] => image/jpeg ) ) ) [43] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Shell krijgt kritiek op klimaatbeleid [link] => https://www.fluxenergie.nl/shell-krijgt-kritiek-over-klimaatbeleid/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/shell-krijgt-kritiek-over-klimaatbeleid/#respond [pubDate] => Tue, 21 May 2019 11:57:53 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64772 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/05/ShellLNGherstal-480x319.jpg [length] => 31389 [type] => image/jpeg ) ) ) [44] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Aantal elektrische auto’s Nederland afgelopen jaar flink gestegen [link] => https://www.fluxenergie.nl/aantal-elektrische-autos-nederland-afgelopen-jaar-flink-gestegen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/aantal-elektrische-autos-nederland-afgelopen-jaar-flink-gestegen/#respond [pubDate] => Fri, 17 May 2019 09:50:27 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64768 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/05/IMG_1526-480x320.jpg [length] => 19781 [type] => image/jpeg ) ) ) [45] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Transporttarieven gas kunnen stevig omhoog [link] => https://www.fluxenergie.nl/transporttarieven-gas-kunnen-stevig-omhoog/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/transporttarieven-gas-kunnen-stevig-omhoog/#comments [pubDate] => Wed, 15 May 2019 13:42:16 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64765 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2015/10/Schermafbeelding-2015-10-08-om-01.01.20-PM-480x183.jpg [length] => 26358 [type] => image/jpeg ) ) ) [46] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Rekenkamer: subsidiegeld voor duurzame energie hoopt op [link] => https://www.fluxenergie.nl/rekenkamer-energierekening-onnodig-hoog/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/rekenkamer-energierekening-onnodig-hoog/#respond [pubDate] => Wed, 15 May 2019 10:26:43 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64759 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/05/Windmolenpark_Sternweg-480x333.jpg [length] => 21587 [type] => image/jpeg ) ) ) [47] => SimpleXMLElement Object ( [title] => ‘Sluiting drie kolencentrales kan uitstoot flink verminderen’ [link] => https://www.fluxenergie.nl/sluiting-drie-kolencentrales-kan-uitstoot-flink-verminderen/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/sluiting-drie-kolencentrales-kan-uitstoot-flink-verminderen/#comments [pubDate] => Tue, 14 May 2019 09:24:13 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64757 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2018/05/eemshavencentrale-rwe-480x320.jpg [length] => 35023 [type] => image/jpeg ) ) ) [48] => SimpleXMLElement Object ( [title] => CBS: Nederland meest achter met duurzame energie [link] => https://www.fluxenergie.nl/nederland-meest-achter-met-duurzame-energie/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/nederland-meest-achter-met-duurzame-energie/#respond [pubDate] => Thu, 09 May 2019 06:52:48 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64753 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2016/01/Schermafbeelding-2016-01-26-om-11.04.55-AM-e1453777120813-480x223.jpg [length] => 14076 [type] => image/jpeg ) ) ) [49] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Gerechtshof: Staat doet genoeg voor schonere lucht [link] => https://www.fluxenergie.nl/gerechtshof-staat-doet-genoeg-voor-schonere-lucht/ [comments] => https://www.fluxenergie.nl/gerechtshof-staat-doet-genoeg-voor-schonere-lucht/#respond [pubDate] => Wed, 08 May 2019 08:40:06 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.fluxenergie.nl/?p=64749 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [enclosure] => SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [url] => https://www.fluxenergie.nl/wp-content/uploads/2019/05/MD-MD-VERKEERSBORD-LUCHT-005-480x314.jpg [length] => 40438 [type] => image/jpeg ) ) ) ) ) ) SimpleXMLElement Object ( [@attributes] => Array ( [version] => 2.0 ) [channel] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Nieuws Archives - Duurzaamnieuws [link] => SimpleXMLElement Object ( ) [description] => Duurzaam nieuws, actualiteit en achtergrond [lastBuildDate] => Thu, 29 Feb 2024 08:54:23 +0000 [language] => nl-NL [site] => 54623406 [item] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [title] => UPF, Ultrabewerkt voedsel gelinkt aan 32 risico’s voor gezondheid [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/upf-ultrabewerkt-voedsel-gelinkt-aan-32-risicos-voor-gezondheid/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/upf-ultrabewerkt-voedsel-gelinkt-aan-32-risicos-voor-gezondheid/#respond [pubDate] => Thu, 29 Feb 2024 08:54:23 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54467 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54467 ) [1] => SimpleXMLElement Object ( [title] => De hele wereld is uitgeput, wat nu? [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/de-hele-wereld-is-uitgeput-wat-nu/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/de-hele-wereld-is-uitgeput-wat-nu/#respond [pubDate] => Wed, 28 Feb 2024 11:00:45 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54457 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54457 ) [2] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Minder warmtepompen verkocht in Europa [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/minder-warmtepompen-verkocht-in-europ/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/minder-warmtepompen-verkocht-in-europ/#respond [pubDate] => Tue, 27 Feb 2024 13:53:42 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54453 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54453 ) [3] => SimpleXMLElement Object ( [title] => PFAS op groenten en fruit, vooral in Nederland [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/pfas-op-groenten-en-fruit-vooral-in-nederland/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/pfas-op-groenten-en-fruit-vooral-in-nederland/#respond [pubDate] => Tue, 27 Feb 2024 08:53:15 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) [4] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54447 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54447 ) [4] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Hoe geef ik mijn event meer waarde? [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-geef-ik-mijn-event-meer-waarde/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-geef-ik-mijn-event-meer-waarde/#respond [pubDate] => Tue, 27 Feb 2024 06:00:57 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54311 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54311 ) [5] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Duurzaamnieuws cartoon: kernenergie en climate engineering [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/duurzaamnieuws-cartoon-kernenergie-en-climate-engineering/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/duurzaamnieuws-cartoon-kernenergie-en-climate-engineering/#respond [pubDate] => Sun, 25 Feb 2024 13:33:23 +0000 [category] => SimpleXMLElement Object ( ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54438 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54438 ) [6] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Na de goede Ursula, 5 jaar slecht en lelijk? [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/na-de-goede-ursula-5-jaar-slecht-en-lelijk/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/na-de-goede-ursula-5-jaar-slecht-en-lelijk/#respond [pubDate] => Sat, 24 Feb 2024 14:19:14 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54416 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54416 ) [7] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Korte blootstelling aan pesticiden werkt generaties lang door bij vissen [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/korte-blootstelling-aan-pesticiden-werkt-generaties-lang-door-bij-vissen/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/korte-blootstelling-aan-pesticiden-werkt-generaties-lang-door-bij-vissen/#respond [pubDate] => Sat, 24 Feb 2024 11:50:39 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54410 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54410 ) [8] => SimpleXMLElement Object ( [title] => Gaat technologie met AI de natuur redden? [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/gaat-technologie-met-ai-de-natuur-redden/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/gaat-technologie-met-ai-de-natuur-redden/#respond [pubDate] => Thu, 22 Feb 2024 13:52:48 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) [2] => SimpleXMLElement Object ( ) [3] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54396 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54396 ) [9] => SimpleXMLElement Object ( [title] => VPRO Tegenlicht: Waarom niemand het verdient om multimiljonair te zijn [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/vpro-tegenlicht-waarom-niemand-het-verdient-om-multimiljonair-te-zijn/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/vpro-tegenlicht-waarom-niemand-het-verdient-om-multimiljonair-te-zijn/#respond [pubDate] => Sun, 18 Feb 2024 10:55:29 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54366 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54366 ) [10] => SimpleXMLElement Object ( [title] => De bittere strijd tussen suiker en zoet [link] => https://www.duurzaamnieuws.nl/de-bittere-strijd-tussen-suiker-en-zoet/ [comments] => https://www.duurzaamnieuws.nl/de-bittere-strijd-tussen-suiker-en-zoet/#respond [pubDate] => Sun, 18 Feb 2024 09:15:34 +0000 [category] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( ) [1] => SimpleXMLElement Object ( ) ) [guid] => https://www.duurzaamnieuws.nl/?p=54359 [description] => SimpleXMLElement Object ( ) [post-id] => 54359 ) ) ) )